Navigácia

Obsah

Rozpočet

Rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 - príjmy Stiahnuté: 53x | 13.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2020 - výdavky Stiahnuté: 46x | 13.12.2019

"Návrh" na zmenu rozpočtu č. 1 na rok 2020 Stiahnuté: 17x | 20.05.2020

Rok 2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021 Stiahnuté: 159x | 20.11.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmová časť Stiahnuté: 133x | 14.12.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavková časť Stiahnuté: 137x | 14.12.2018

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 príjmy Stiahnuté: 40x | 26.11.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 - výdavky Stiahnuté: 39x | 26.11.2019

Schválená zmena rozpočtu č.5 na rok 2019 - Rekapitulácia Stiahnuté: 50x | 14.12.2019

Rok 2018

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - výdaj - 30-11-2017 Stiahnuté: 195x | 30.11.2017

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - príjem - 30-11-2017 Stiahnuté: 233x | 30.11.2017

Schválený rozpočet na rok 2018 Stiahnuté: 201x | 22.12.2017

Plnenie rozpočtu obce k 31.10.2018 a očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 Stiahnuté: 143x | 15.11.2018

Rok 2017

Rozpočet 2017 - výdavková časť - 28-12-2016 Stiahnuté: 222x | 28.12.2016

Rozpočet 2017- príjmová časť - 28-12-2016 Stiahnuté: 216x | 28.12.2016

Rok 2013

Rozpočet 2013 Príjem Stiahnuté: 204x | 07.12.2012

Rozpočet 2013 Výdaj Stiahnuté: 188x | 07.12.2012

Stránka

  • 1