Navigácia

Obsah

Rozpočet

Rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 - príjmy Stiahnuté: 92x | 13.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2020 - výdavky Stiahnuté: 79x | 13.12.2019

"Návrh" na zmenu rozpočtu č. 1 na rok 2020 Stiahnuté: 63x | 20.05.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - príjmy Stiahnuté: 21x | 23.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - výdavky Stiahnuté: 22x | 23.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - Základná škola Stiahnuté: 20x | 23.11.2020

Rok 2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021 Stiahnuté: 203x | 20.11.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmová časť Stiahnuté: 161x | 14.12.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavková časť Stiahnuté: 191x | 14.12.2018

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 príjmy Stiahnuté: 71x | 26.11.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 - výdavky Stiahnuté: 77x | 26.11.2019

Schválená zmena rozpočtu č.5 na rok 2019 - Rekapitulácia Stiahnuté: 81x | 14.12.2019

Rok 2018

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - výdaj - 30-11-2017 Stiahnuté: 228x | 30.11.2017

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - príjem - 30-11-2017 Stiahnuté: 271x | 30.11.2017

Schválený rozpočet na rok 2018 Stiahnuté: 232x | 22.12.2017

Plnenie rozpočtu obce k 31.10.2018 a očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 Stiahnuté: 209x | 15.11.2018

Rok 2017

Rozpočet 2017 - výdavková časť - 28-12-2016 Stiahnuté: 261x | 28.12.2016

Rozpočet 2017- príjmová časť - 28-12-2016 Stiahnuté: 250x | 28.12.2016

Rok 2013

Rozpočet 2013 Príjem Stiahnuté: 236x | 07.12.2012

Rozpočet 2013 Výdaj Stiahnuté: 222x | 07.12.2012

Stránka

  • 1