Navigácia

Obsah

Klub dôchodcov Jázmin

 

Klub dôchodcov Jázmin v Kameníne má 110 členov, ale je naďalej otvorený pre všetkých ľudí v dôchodkovom veku v našej obci. Veď základným cieľom a zmyslom Klubu je od svojho vzniku, aby v dnešnej dobe, keď z medziľuďských vzťahov sa vytrácajú duševné hodnoty, vytláča ich na pokraj života hon za materiálne statky, znovu si našli cestu k sebe ľudia, aby si nmašli čas vypočuť jeden druhého, aby sa znovu otvorili srdcia ľudí a naplnili sa s úctou a láskou k blížnemu.
Prácu klubu uznáva tak Obecné zastupiteľstvo ako i starosta obce. Vďaka ich pozitívneho prístupu k činnosti dôchodcov klub môže zabezpečiť pre svojich členov pravidelné stretnutia , ako aj zorganizovanie rôznych kultúrnych programov.
Klub sa zapája aj do kultúrneho a spoločenského života obce.

jazmin