Obsah

Archív

Zmluvy

Zmluvy 2018

Dodatok k zmluve - AVIMAR Stiahnuté: 21x | 30.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.01/2018 Stiahnuté: 22x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.02/2018 Stiahnuté: 16x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.03/2018 Stiahnuté: 17x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.04/2018 Stiahnuté: 17x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.05/2018 Stiahnuté: 18x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.06/2018 Stiahnuté: 17x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.07/2018 Stiahnuté: 15x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.08/2018 Stiahnuté: 16x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.09/2018 Stiahnuté: 21x | 31.01.2018

Kúpna zmluva Varga Imrich Stiahnuté: 23x | 31.01.2018

INTERREG-Cezhraničná spolupráca Stiahnuté: 22x | 09.02.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti Stiahnuté: 19x | 21.03.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla Stiahnuté: 21x | 28.03.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla Stiahnuté: 19x | 28.03.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 21x | 05.04.2018

Poistná zmluva Stiahnuté: 20x | 05.04.2018

Zmluvy 2017

Darovacia zmluva a protokol o odovzdaní a prevzatí daru Stiahnuté: 22x | 18.01.2017

Zmluva o spolupraci a poradenstve Stiahnuté: 16x | 15.03.2017

zmluva o výpožičke Stiahnuté: 20x | 16.03.2017

Stránka