Obsah

Archív

Zmluvy

Zmluvy 2018

Dodatok k zmluve - AVIMAR Stiahnuté: 186x | 30.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.01/2018 Stiahnuté: 189x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.02/2018 Stiahnuté: 172x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.03/2018 Stiahnuté: 169x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.04/2018 Stiahnuté: 170x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.05/2018 Stiahnuté: 183x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.06/2018 Stiahnuté: 170x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.07/2018 Stiahnuté: 173x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.08/2018 Stiahnuté: 162x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.09/2018 Stiahnuté: 165x | 31.01.2018

Kúpna zmluva Varga Imrich Stiahnuté: 312x | 31.01.2018

INTERREG-Cezhraničná spolupráca Stiahnuté: 186x | 09.02.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti Stiahnuté: 181x | 03.12.2019

Zmluva o prevádzke webového sídla Stiahnuté: 168x | 28.03.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla Stiahnuté: 162x | 28.03.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 169x | 05.04.2018

Poistná zmluva Stiahnuté: 242x | 17.12.2018

Dohoda č. 18/17/012/31 Stiahnuté: 115x | 17.12.2018

Dohoda č. 18/17/010/49 Stiahnuté: 127x | 17.12.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti Stiahnuté: 106x | 03.12.2019

Stránka