Obsah

Archív

Zmluvy

Zmluvy 2018

Dodatok k zmluve - AVIMAR Stiahnuté: 86x | 30.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.01/2018 Stiahnuté: 94x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.02/2018 Stiahnuté: 83x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.03/2018 Stiahnuté: 77x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.04/2018 Stiahnuté: 82x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.05/2018 Stiahnuté: 80x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.06/2018 Stiahnuté: 79x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.07/2018 Stiahnuté: 80x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.08/2018 Stiahnuté: 77x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.09/2018 Stiahnuté: 80x | 31.01.2018

Kúpna zmluva Varga Imrich Stiahnuté: 107x | 31.01.2018

INTERREG-Cezhraničná spolupráca Stiahnuté: 83x | 09.02.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti Stiahnuté: 90x | 21.03.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla Stiahnuté: 77x | 28.03.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla Stiahnuté: 73x | 28.03.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 85x | 05.04.2018

Poistná zmluva Stiahnuté: 101x | 17.12.2018

Dohoda č. 18/17/012/31 Stiahnuté: 34x | 17.12.2018

Dohoda č. 18/17/010/49 Stiahnuté: 36x | 17.12.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti Stiahnuté: 31x | 19.12.2018

Stránka