Obsah

Archív

Zmluvy

Zmluvy 2018

Dodatok k zmluve - AVIMAR Stiahnuté: 173x | 30.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.01/2018 Stiahnuté: 172x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.02/2018 Stiahnuté: 157x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.03/2018 Stiahnuté: 154x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.04/2018 Stiahnuté: 155x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.05/2018 Stiahnuté: 169x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.06/2018 Stiahnuté: 152x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.07/2018 Stiahnuté: 157x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.08/2018 Stiahnuté: 147x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.09/2018 Stiahnuté: 153x | 31.01.2018

Kúpna zmluva Varga Imrich Stiahnuté: 269x | 31.01.2018

INTERREG-Cezhraničná spolupráca Stiahnuté: 168x | 09.02.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti Stiahnuté: 166x | 03.12.2019

Zmluva o prevádzke webového sídla Stiahnuté: 151x | 28.03.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla Stiahnuté: 148x | 28.03.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 155x | 05.04.2018

Poistná zmluva Stiahnuté: 222x | 17.12.2018

Dohoda č. 18/17/012/31 Stiahnuté: 100x | 17.12.2018

Dohoda č. 18/17/010/49 Stiahnuté: 114x | 17.12.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti Stiahnuté: 91x | 03.12.2019

Stránka