Obsah

Archív

Zmluvy

Zmluvy 2018

Dodatok k zmluve - AVIMAR Stiahnuté: 205x | 30.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.01/2018 Stiahnuté: 206x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.02/2018 Stiahnuté: 191x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.03/2018 Stiahnuté: 188x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.04/2018 Stiahnuté: 188x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.05/2018 Stiahnuté: 206x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.06/2018 Stiahnuté: 191x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.07/2018 Stiahnuté: 193x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.08/2018 Stiahnuté: 183x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.09/2018 Stiahnuté: 189x | 31.01.2018

Kúpna zmluva Varga Imrich Stiahnuté: 377x | 31.01.2018

INTERREG-Cezhraničná spolupráca Stiahnuté: 207x | 09.02.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti Stiahnuté: 206x | 03.12.2019

Zmluva o prevádzke webového sídla Stiahnuté: 190x | 28.03.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla Stiahnuté: 181x | 28.03.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 187x | 05.04.2018

Poistná zmluva Stiahnuté: 270x | 17.12.2018

Dohoda č. 18/17/012/31 Stiahnuté: 135x | 17.12.2018

Dohoda č. 18/17/010/49 Stiahnuté: 149x | 17.12.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti Stiahnuté: 126x | 03.12.2019

Stránka