Obsah

Archív

Zmluvy

Zmluvy 2018

Dodatok k zmluve - AVIMAR Stiahnuté: 129x | 30.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.01/2018 Stiahnuté: 133x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.02/2018 Stiahnuté: 114x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.03/2018 Stiahnuté: 114x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.04/2018 Stiahnuté: 119x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.05/2018 Stiahnuté: 117x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.06/2018 Stiahnuté: 112x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.07/2018 Stiahnuté: 118x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.08/2018 Stiahnuté: 109x | 31.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín v roku 2018 č.09/2018 Stiahnuté: 116x | 31.01.2018

Kúpna zmluva Varga Imrich Stiahnuté: 173x | 31.01.2018

INTERREG-Cezhraničná spolupráca Stiahnuté: 121x | 09.02.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti Stiahnuté: 128x | 21.03.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla Stiahnuté: 115x | 28.03.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla Stiahnuté: 107x | 28.03.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 122x | 05.04.2018

Poistná zmluva Stiahnuté: 172x | 17.12.2018

Dohoda č. 18/17/012/31 Stiahnuté: 66x | 17.12.2018

Dohoda č. 18/17/010/49 Stiahnuté: 75x | 17.12.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti Stiahnuté: 61x | 19.12.2018

Stránka