Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

Rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 - príjmy Stiahnuté: 46x | 13.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2020 - výdavky Stiahnuté: 39x | 13.12.2019

"Návrh" na zmenu rozpočtu č. 1 na rok 2020 Stiahnuté: 11x | 20.05.2020

Rok 2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021 Stiahnuté: 151x | 20.11.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmová časť Stiahnuté: 124x | 14.12.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavková časť Stiahnuté: 130x | 14.12.2018

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 príjmy Stiahnuté: 33x | 26.11.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 - výdavky Stiahnuté: 32x | 26.11.2019

Schválená zmena rozpočtu č.5 na rok 2019 - Rekapitulácia Stiahnuté: 43x | 14.12.2019

Rok 2018

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - výdaj - 30-11-2017 Stiahnuté: 188x | 30.11.2017

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - príjem - 30-11-2017 Stiahnuté: 226x | 30.11.2017

Schválený rozpočet na rok 2018 Stiahnuté: 191x | 22.12.2017

Plnenie rozpočtu obce k 31.10.2018 a očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 Stiahnuté: 135x | 15.11.2018

Rok 2017

Rozpočet 2017 - výdavková časť - 28-12-2016 Stiahnuté: 213x | 28.12.2016

Rozpočet 2017- príjmová časť - 28-12-2016 Stiahnuté: 208x | 28.12.2016

Rok 2013

Rozpočet 2013 Príjem Stiahnuté: 197x | 07.12.2012

Rozpočet 2013 Výdaj Stiahnuté: 181x | 07.12.2012

Stránka

  • 1