Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

Rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 - príjmy Stiahnuté: 28x | 13.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2020 - výdavky Stiahnuté: 24x | 13.12.2019

Rok 2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021 Stiahnuté: 138x | 20.11.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmová časť Stiahnuté: 114x | 14.12.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavková časť Stiahnuté: 120x | 14.12.2018

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 príjmy Stiahnuté: 20x | 26.11.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 - výdavky Stiahnuté: 20x | 26.11.2019

Schválená zmena rozpočtu č.5 na rok 2019 - Rekapitulácia Stiahnuté: 18x | 14.12.2019

Rok 2018

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - výdaj - 30-11-2017 Stiahnuté: 175x | 30.11.2017

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - príjem - 30-11-2017 Stiahnuté: 204x | 30.11.2017

Schválený rozpočet na rok 2018 Stiahnuté: 169x | 22.12.2017

Plnenie rozpočtu obce k 31.10.2018 a očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 Stiahnuté: 124x | 15.11.2018

Rok 2017

Rozpočet 2017 - výdavková časť - 28-12-2016 Stiahnuté: 193x | 28.12.2016

Rozpočet 2017- príjmová časť - 28-12-2016 Stiahnuté: 189x | 28.12.2016

Rok 2013

Rozpočet 2013 Príjem Stiahnuté: 182x | 07.12.2012

Rozpočet 2013 Výdaj Stiahnuté: 158x | 07.12.2012

Stránka

  • 1