Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

Rok 2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021 Stiahnuté: 25x | 20.11.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmová časť Stiahnuté: 8x | 14.12.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavková časť Stiahnuté: 6x | 14.12.2018

Rok 2018

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - výdaj - 30-11-2017 Stiahnuté: 79x | 30.11.2017

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - príjem - 30-11-2017 Stiahnuté: 88x | 30.11.2017

Schválený rozpočet na rok 2018 Stiahnuté: 68x | 22.12.2017

Plnenie rozpočtu obce k 31.10.2018 a očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 Stiahnuté: 17x | 15.11.2018

Rok 2017

Rozpočet 2017 - výdavková časť - 28-12-2016 Stiahnuté: 78x | 28.12.2016

Rozpočet 2017- príjmová časť - 28-12-2016 Stiahnuté: 67x | 28.12.2016

Rok 2013

Rozpočet 2013 Príjem Stiahnuté: 69x | 07.12.2012

Rozpočet 2013 Výdaj Stiahnuté: 54x | 07.12.2012

Stránka

  • 1