Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

Rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 - príjmy Stiahnuté: 67x | 13.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2020 - výdavky Stiahnuté: 60x | 13.12.2019

"Návrh" na zmenu rozpočtu č. 1 na rok 2020 Stiahnuté: 31x | 20.05.2020

Rok 2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021 Stiahnuté: 173x | 20.11.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmová časť Stiahnuté: 143x | 14.12.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavková časť Stiahnuté: 171x | 14.12.2018

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 príjmy Stiahnuté: 52x | 26.11.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 - výdavky Stiahnuté: 54x | 26.11.2019

Schválená zmena rozpočtu č.5 na rok 2019 - Rekapitulácia Stiahnuté: 63x | 14.12.2019

Rok 2018

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - výdaj - 30-11-2017 Stiahnuté: 208x | 30.11.2017

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - príjem - 30-11-2017 Stiahnuté: 246x | 30.11.2017

Schválený rozpočet na rok 2018 Stiahnuté: 212x | 22.12.2017

Plnenie rozpočtu obce k 31.10.2018 a očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 Stiahnuté: 177x | 15.11.2018

Rok 2017

Rozpočet 2017 - výdavková časť - 28-12-2016 Stiahnuté: 241x | 28.12.2016

Rozpočet 2017- príjmová časť - 28-12-2016 Stiahnuté: 227x | 28.12.2016

Rok 2013

Rozpočet 2013 Príjem Stiahnuté: 217x | 07.12.2012

Rozpočet 2013 Výdaj Stiahnuté: 202x | 07.12.2012

Stránka

  • 1