Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.09.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na nákup techniky

145890 08U03

60 000,00 EUR Šesťdesiattisíc

Environmentálny Fond

Obec Kamenín

10.09.2020

Poistná zmluva - Úrazové poistenie žiakov - MŠ

11-13259

35,19 EUR Tridsaťpäťeuro deväťnásťcentov

UNION poisťovňa a.s.

Obec Kamenín

30.08.2020

Poistná zmluva Modernizácia odborných učební

2407547543

297,66 EUR Dvestodeväťdesiatsedemeur šesťdesiatšesťcentou

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Kamenín

17.08.2020

Kúpna zmluva

2020

1 100,00 EUR Tisícsto

Lengyel Ladislav

Obec Kamenín

23.07.2020

Zmluva o nájme PP

2020

100,00 EUR sto

Peter Szűcs

Obec Kamenín

08.07.2020

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071AJC1

686/2020

15 000,00 EUR pätnásťtisíc

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Obec Kamenín

02.07.2020

Zámenná zmluva

2020

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Farná

Obec Kamenín

02.07.2020

Kúpna zmluva

2020

590,00 EUR Päťstodeväťdesiat

Klub športových rybárov Vydra OZ

Obec Kamenín

29.05.2020

Zmluva o dielo KC1/2020

KC1/2020

153 085,68 EUR stopäťdesiattritisícosemdesiatpäť eur a šesťdesiatosem centov

Marián Hlaváč

Obec Kamenín

27.05.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

16-2020

1 700,00 EUR Tisícsedemstoeuro

Obec Kamenín

Ing. Juliana Farkašová

27.05.2020

Kúpna zmluva

KZ202001/KN/PS

67 488,00 EUR šesťdesiatsedemtisícštyristoosemdesiatosem eur

AGROSERVIS spol.s.r.o.

Obec Kamenín

25.05.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

08/2020

900,00 EUR deväťsto eur

Klub športových rybárov Vydra OZ

Obec Kamenín

25.05.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

07/2020

1 000,00 EUR tisíc eur

Združenie rodičov pri ZŠ

Obec Kamenín

25.05.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

06/2020

800,00 EUR osemsto eur

Združenie rodičov pri MŠ

Obec Kamenín

25.05.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

05/2020

400,00 EUR štyristo eur

OZ vinárov a vinohradníkov "Őrdöngös

Obec Kamenín

25.05.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

04/2020

800,00 EUR osemsto eur

Lipová Dolina - poľovnícka spoločnosť Kamenín

Obec Kamenín

25.05.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

03/2020

850,00 EUR Osemstopäťdesiat eur

Klub dôchodcov "JÁZMIN"

Obec Kamenín

25.05.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

02/2020

800,00 EUR osemsto eur

Kamenínske OZ "DĽT"

Obec Kamenín

25.05.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

01/2020

1 300,00 EUR Tisíctristo eur

ZO CSEMADOK

Obec Kamenín

19.05.2020

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

2020

35,00 EUR tridsaťpäť eur

AVK MEDIC,s.r.o.

Obec Kamenín

19.05.2020

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

2020

35,00 EUR Tridsaťpäť

Obec Kamenín

AVK MEDIC,s.r.o.

19.05.2020

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

1/2020

35,00 EUR Tridsaťpäť

AVK MEDIC,s.r.o.

Obec Kamenín

18.05.2020

Zmluva o grantovom účte

00308960

nula

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kamenín

14.05.2020

Zmluva o dielo

POD2020/01

6 300,00 EUR šesťtisíctristo eur

Zoltán Rosa, ml.

Obec Kamenín

30.03.2020

Zmluva o dielo

ZS1/2020

19 469,21 EUR devätnásťťisícštyristošesťdesiatdeväť EUR, 21/100

Roman Petró-Elis elektro

Obec Kamenín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: