Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.03.2020

Kúpna zmluva

2020

500,00 EUR Päťsto

Bertók Milan

Obec Kamenín

19.03.2020

Kúpna zmluva

2020

404,80 EUR štyristoštyri eur 80/100

Ján Tóth

Obec Kamenín

11.03.2020

Dohoda o urovnaní

2020

nula

Jozef Grman

Obec Kamenín

04.03.2020

Kúpna zmluva

2020

184,00 EUR Stoosemdesiatštyri EUR

Bertók Štefan

Obec Kamenín

25.02.2020

Zmluva o dielo

2020

19 469,21 EUR devätnásťťisícštyristošesťdesiatdeväť EUR, 21/100

Roman Petró-Elis elektro

Obec Kamenín

30.01.2020

Zmluva o zabezpečení systemu združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

2019

Neuvedené

E-cycling s.r.o.

Obec Kamenín

30.12.2019

Dodatok č.7

Dodatok č.7

0,00 EUR -

Obec Bajtava

Obec Kamenín

17.12.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2019-003141

142 471,87 EUR Stoštyridsaťdvatisícštyristosedemdesiatjeden eur osemdesiatsedem centov

Ministerstvo vnútra SR

Obec Kamenín

18.11.2019

Zmluva o grantovom účte

5010

nula

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kamenín

15.11.2019

Kúpna zmluva

2019

1 592,50 EUR Tisícpäťstodeväťdesiatdva eur a päťdesiat eurocentov

Krecsmer Imrich a manž.

Obec Kamenín

29.10.2019

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

19/17/50j/58

2 822,85 EUR Dvetisícosemstodvaddaťdvaeur, osemdesiatpäťcentov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenín

22.10.2019

Zmluva o dielo

64/2019

1 190,00 EUR Tisístodeväťdesiat

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Obec Kamenín

30.09.2019

Dohoda o zabezpečení aktivačnej činnosti

19/17/052/4

1 277,04 EUR Tisícdvestosedemdesiatsedemeur, štyricenty

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenín

30.09.2019

Zmluva o poskytnutí softvérového produktu mOBEC

MSD_Kamenín_01

2 605,20 EUR Dvetisícšestopäťeur dvadsaťcentov

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Kamenín

27.09.2019

Modernizácia odborných učební

Kúpna zmluva

7 080,00 EUR sedemtisícosemdesiat Eur

Daffer spol s.r.o.

obec Kamenín

27.09.2019

Didaktické pomôcky

Príloha č.1 Zmluvy

0,00 EUR

Daffer spol s.r.o.

obec Kamenín

27.09.2019

Modernizácia odborných učební

Kúpna zmluva.

105 580,44 EUR jednostopäťtisícpäťstoosemdesiat Eur 44 centov

Daffer spol s.r.o.

obec Kamenín

27.09.2019

Modernizácia odborných učební ZŠ Kamenín

Kúpna zmluva

20 629,80 EUR dvadsaťtisícšesťstodvadsaťdeväť Eur 80 centov

Daffer spol s.r.o.

obec Kamenín

23.09.2019

Zmluva o dielo

1EKOKH/2019

22 097,19 EUR dvadsaťdvatisícdeväťdesiatsedem EUR deväťnásť centov

Marián Hlaváč

obec Kamenín

23.09.2019

Kúpna zmluva

2019

105,00 EUR Stopäť

Magdaléna Kissová

Obec Kamenín

31.07.2019

Nájomná zmluva

-

20,00 EUR dvadsať

Valéria Veszelovszká

Obec Kamenín

15.07.2019

Zmluva č. 644/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

Zmluva č.644/2019

900,00 EUR deväťsto

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Kamenín

09.07.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Zmluva č.19160094

500,00 EUR päťsto

Nadácia ZSE

Obec Kamenín

01.07.2019

Dodatok č.1 ku KZ

Dodatok č.1 ku KZ

93,00 EUR Deväťdesiattri

Bandorová Helena

Obec Kamenín

26.06.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK3-2019-002632

92 297,21 EUR Devätdesiatdvatisícdvestodeväťdesiatsedemeur, dvadsaťjeden centov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Kamenín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: