Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.05.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť

18/17/52A/85

300,12 EUR tristo Eur a dvanásť centov

obec Kamenín

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

28.05.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

18/17/50J/32/NS/NP PZ VAOTP- 3

23 364,00 EUR dvadsaťtritisíctristošesťdesiatštyri EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenín

30.05.2018

Zmluva o národnom spolufinancovaní

SKHU/1601/1.1/225

15 377,68 EUR pätnásťtisíctristosedemdesiatsedem EUR a šesťdesiatosem centov

obec Kamenín

MPaRV SR

31.05.2018

Zmluva o dotácií na príspevok EU

SKHU/1601/1.1/225

359 316,89 EUR tristopäťdesiatdeväťtisíctristošestnásť EUR a osemdesiatdeväť centov

obec Kamenín

INTERREG

31.05.2018

Hromadné úrazové poistenie - 102 krátkodobé - aktivačné práce

11-12840

30,15 EUR Tridsaťeuro päťnásťcentov

UNION poisťovňa a.s.

Obec Kamenín

31.05.2018

Hromadné úrazové poistenie - 102- krátkodobé - aktivačné práce 52A

11-12839

4,02 EUR Štyri eurá dva centy

UNION poisťovňa a.s.

Obec Kamenín

06.06.2018

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

nula

Eva Benefiová

Obec Kamenín

11.06.2018

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

IROP-2018-836/5136-170

157 500,00 EUR jednostopäťdesiatsedemtisíc pätsto Eur

MPaRV SR

Obec Kamenín

01.07.2018

Hromadné úrazové poistenie - 102- krátkodobé - aktivačné práce 52A

11-12850

16,08 EUR Šesťnásť euro nula osem centov

UNION poisťovňa a.s.

Obec Kamenín

11.07.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

123 404,70 EUR stodvadsaťtritisícštyristoštyri EUR a sedemdesiat centov

Ladislav Csomor- ASTOL

obec Kamenín

16.07.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z-302021J700-222-13

157 500,00 EUR jednostopäťdesiatsedemtisícpäťsto

Nitriansky samosprávny kraj

obec Kamenín

16.07.2018

Zmluva č. 672/2018

672/2018

800,00 EUR osemsto EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Kamenín

31.07.2018

Hromadné úrazové poistenie -102- krátkodobé

11-12860

10,05 EUR Desať euro nula päť centou

UNION poisťovňa a.s.

Obec Kamenín

08.10.2018

Kúpna zmluva

754/2018

229,08 EUR dvestodvasaťdeväť Eur a osem eurocentov

Priska Rečková

Obec Kamenín

10.10.2018

Dohoda č.18/17/010/49 o pomoci v hmotnej núdzi

18/17/010/49

nula

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenín

10.10.2018

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

18/17/012/31

0,00 EUR nula

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenín

22.10.2018

Licenčná zmluva

1/2018

1 602,00 EUR Tisícšesťstodva

DATALAN, s.r.o.

Obec Kamenín

17.12.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

2018

14,00 EUR štrnásť

Alžbeta Csudaiová

Obec Kamenín

01.01.2019

Zmluva č. ZNR1111201873

ZNR1111201873

neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

Obec Kamenín

02.01.2019

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného fin. príspevku z fondov EÚ

OPKZP-PO1-SC141-2018-45

3 000,00 EUR tritisíc

STUDNICA, n.o.

obec Kamenín

07.01.2019

Dodatok č.6

Dodatok č.6 k zmluve č.9/Kam/2008

neuvedené

Obec Bajtava

Obec Kamenín

08.01.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

812019

350,00 EUR Tristopäťdesiateuro

JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, s.r.o., skrátené IKAK, s.r.o.

Obec Kamenín

11.01.2019

Mandátna zmluva

141-2018-45

3 500,00 EUR Tritisícpäťsto eur

STUDNICA, n.o.

Obec Kamenín

31.01.2019

Zmluva na dodanie predmetu zakázky

2019903

4 608,00 EUR Štyritisíctristošesť

energium s.r.o.

Obec Kamenín

31.01.2019

Zmluva o dielo

1/2019

5 000,00 EUR Päťtisíc

TZB

Obec Kamenín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: