Navigácia

Obsah

Dotácie

Rok 2019

Prílohy k žiadosti o dotáciu Stiahnuté: 23x | 17.09.2018

Výzva na predloženie rozpočtových požiadaviek 2019 Stiahnuté: 18x | 17.09.2018

Rok 2017

Dom Ľudových Tradícií Stiahnuté: 47x | 04.05.2018

Jednota dôchodcov Jázmin Stiahnuté: 48x | 04.05.2018

Klub športových rybárov Vydra Stiahnuté: 46x | 04.05.2018

Limonium Gmelinii Stiahnuté: 51x | 04.05.2018

OZ vinárov a vinohradníkov Ördöngős Stiahnuté: 44x | 04.05.2018

Prílohy k žiadosti o dotáciu Stiahnuté: 45x | 04.05.2018

Sport Club Kamenín Stiahnuté: 51x | 04.05.2018

Výzva na predloženie rozpočtových požiadaviek na rok 2018 Stiahnuté: 49x | 04.05.2018

Združenie maďarských rodičov na Slovensku ZŠ v Kameníne Stiahnuté: 44x | 04.05.2018

Združenie rodičov pri MŠ Kamenín Stiahnuté: 53x | 04.05.2018

Rok 2013

Dom ľudových tradícií Stiahnuté: 40x | 04.05.2018

Dotácie na rok 2013 Stiahnuté: 43x | 04.05.2018

Folklórny súbor Kéméndi Bokréta Stiahnuté: 45x | 04.05.2018

Folklórny súbor Vasvirág Stiahnuté: 41x | 04.05.2018

Klub dôchodcov Jázmin Stiahnuté: 53x | 04.05.2018

Klub športových rybárov VYDRA Stiahnuté: 43x | 04.05.2018

Sport Club Kamenín Stiahnuté: 43x | 04.05.2018

Združenie maďarských rodičov na Slovensku - ZO Stiahnuté: 42x | 04.05.2018

Stránka