Navigácia

Obsah

Uznesenia

Uznesenia

Uznesenia z 19. zasadnutia OZ obce Kamenín z dňa 03.06.2016 Stiahnuté: 58x | 03.06.2016

Uznesenia z 20. zasadnutia OZ 24.6.2016 Stiahnuté: 63x | 24.06.2016

Uznesenia z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 03.08.2016 Stiahnuté: 50x | 23.08.2016

Uznesenia z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.8.2016 Stiahnuté: 54x | 26.08.2016

Uznesenia z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kamenín zo dňa 28.09.2016 Stiahnuté: 47x | 07.10.2016

Uznesenia z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kamenín zo dňa 20.12.2016 Stiahnuté: 54x | 30.12.2016

Uznesenia z 27. zasadnutia OZ zo dňa 03.03.2017 Stiahnuté: 66x | 13.03.2017

Uznesenia z 28.zasadnutia OZ zo dňa 31.03.2017 Stiahnuté: 66x | 04.04.2017

Uznesenia z 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.12.2017 Stiahnuté: 67x | 29.12.2017

Uznesenia z 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kamenín zo dňa 09.03.2018 Stiahnuté: 84x | 19.03.2018

Uznesenia z 31.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kamenín konaného dňa 15.06.2018 Stiahnuté: 76x | 19.06.2018

Uznesenie č. 298 2016 zo dňa 03.08.2016 Stiahnuté: 58x | 10.08.2016

Zasadnutie zo dňa 10.12.2013 Uznesenia z 15. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva kt.,sa konalo dňa 10.12.2013 Stiahnuté: 58x | 10.12.2013

Zasadnutie zo dňa 10.8.2015 Uznesenia z 5. neplánovaného rokovania OZ Obce Kamenín zo dňa10.08.2015 Stiahnuté: 60x | 10.08.2015

Zasadnutie zo dňa 11.10.2013 Uznesenia z 9.momoriadnoho zasadnutia obecného zastupiteľstva, kt. sa konalo dňa 11.10.2013 v Kameníne Stiahnuté: 49x | 11.10.2013

Zasadnutie zo dňa 11.12.2015 uznesenia z 13.zasadnutia OZ Stiahnuté: 45x | 11.12.2015

Zasadnutie zo dňa 11.7.2013 uznesenia z 8. mimoriadného obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 47x | 11.07.2013

Zasadnutie zo dňa 11.9.2015 Uznesenia zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kamenín zo dňa 11.9.2015 Stiahnuté: 61x | 11.09.2015

Zasadnutie zo dňa 12.1.2012 Stiahnuté: 50x | 12.01.2012

Zasadnutie zo dňa 12.1.2015 Uznesenia z 1. mimoriadného zasadnutia OZ Stiahnuté: 58x | 12.01.2015

Stránka