Navigácia

Obsah

Uznesenia

Uznesenia z 1. zasadnutia OZ konaného dňa 07.12.2018 Stiahnuté: 340x | 14.12.2018

Uznesenia z 19. zasadnutia OZ obce Kamenín z dňa 03.06.2016 Stiahnuté: 329x | 03.06.2016

Uznesenia z 2.zasadnutia OZ Kamenín zo dňa 30.01.2019 Stiahnuté: 262x | 01.02.2019

Uznesenia z 20. zasadnutia OZ 24.6.2016 Stiahnuté: 304x | 24.06.2016

Uznesenia z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 03.08.2016 Stiahnuté: 287x | 23.08.2016

Uznesenia z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.8.2016 Stiahnuté: 298x | 26.08.2016

Uznesenia z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kamenín zo dňa 28.09.2016 Stiahnuté: 288x | 07.10.2016

Uznesenia z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kamenín zo dňa 20.12.2016 Stiahnuté: 291x | 30.12.2016

Uznesenia z 27. zasadnutia OZ zo dňa 03.03.2017 Stiahnuté: 311x | 13.03.2017

Uznesenia z 28.zasadnutia OZ zo dňa 31.03.2017 Stiahnuté: 313x | 04.04.2017

Uznesenia z 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.12.2017 Stiahnuté: 326x | 29.12.2017

Uznesenia z 3.zasadnutiia OZ konaného dňa 15.02.2019 Stiahnuté: 215x | 19.02.2019

Uznesenia z 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kamenín zo dňa 09.03.2018 Stiahnuté: 322x | 19.03.2018

Uznesenia z 31.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kamenín konaného dňa 15.06.2018 Stiahnuté: 317x | 19.06.2018

Uznesenia z 5. zasadnutia OZ konaného dňa 27.06.2019 Stiahnuté: 103x | 04.07.2019

Uznesenia z 8. zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2019 Stiahnuté: 24x | 17.12.2019

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ konaného dňa 24.05.2019 Stiahnuté: 102x | 27.05.2019

Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ konaného dňa13.09.2019 Stiahnuté: 84x | 16.09.2019

Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ konaného dňa 25.10.2019 Stiahnuté: 42x | 30.10.2019

Uznesenie č. 298 2016 zo dňa 03.08.2016 Stiahnuté: 281x | 10.08.2016

Stránka