Navigácia

Obsah

Uznesenia

Uznesenia z 1. zasadnutia OZ konaného dňa 07.12.2018 Stiahnuté: 267x | 14.12.2018

Uznesenia z 19. zasadnutia OZ obce Kamenín z dňa 03.06.2016 Stiahnuté: 269x | 03.06.2016

Uznesenia z 2.zasadnutia OZ Kamenín zo dňa 30.01.2019 Stiahnuté: 198x | 01.02.2019

Uznesenia z 20. zasadnutia OZ 24.6.2016 Stiahnuté: 249x | 24.06.2016

Uznesenia z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 03.08.2016 Stiahnuté: 230x | 23.08.2016

Uznesenia z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.8.2016 Stiahnuté: 239x | 26.08.2016

Uznesenia z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kamenín zo dňa 28.09.2016 Stiahnuté: 224x | 07.10.2016

Uznesenia z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kamenín zo dňa 20.12.2016 Stiahnuté: 229x | 30.12.2016

Uznesenia z 27. zasadnutia OZ zo dňa 03.03.2017 Stiahnuté: 248x | 13.03.2017

Uznesenia z 28.zasadnutia OZ zo dňa 31.03.2017 Stiahnuté: 244x | 04.04.2017

Uznesenia z 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.12.2017 Stiahnuté: 253x | 29.12.2017

Uznesenia z 3.zasadnutiia OZ konaného dňa 15.02.2019 Stiahnuté: 158x | 19.02.2019

Uznesenia z 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kamenín zo dňa 09.03.2018 Stiahnuté: 261x | 19.03.2018

Uznesenia z 31.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kamenín konaného dňa 15.06.2018 Stiahnuté: 256x | 19.06.2018

Uznesenia z 5. zasadnutia OZ konaného dňa 27.06.2019 Stiahnuté: 30x | 04.07.2019

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ konaného dňa 24.05.2019 Stiahnuté: 46x | 27.05.2019

Uznesenie č. 298 2016 zo dňa 03.08.2016 Stiahnuté: 224x | 10.08.2016

Zasadnutie zo dňa 10.12.2013 Uznesenia z 15. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva kt.,sa konalo dňa 10.12.2013 Stiahnuté: 220x | 10.12.2013

Zasadnutie zo dňa 10.8.2015 Uznesenia z 5. neplánovaného rokovania OZ Obce Kamenín zo dňa10.08.2015 Stiahnuté: 218x | 10.08.2015

Zasadnutie zo dňa 11.10.2013 Uznesenia z 9.momoriadnoho zasadnutia obecného zastupiteľstva, kt. sa konalo dňa 11.10.2013 v Kameníne Stiahnuté: 194x | 11.10.2013

Stránka