Navigácia

Obsah

Uznesenia

Zasadnutie zo dňa 20.2.2014 Uznesenie zo 16 riadného OZ Stiahnuté: 171x | 20.02.2014

Zasadnutie zo dňa 20.2.2016 Stiahnuté: 167x | 20.02.2016

Zasadnutie zo dňa 20.4.2012 Uznesenie z 4. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva , ktoré sa konalo dňa 20. 4. 2012 v Kameníne Stiahnuté: 159x | 20.04.2012

Zasadnutie zo dňa 21.10.2015 uznesenia zo 7. neplánovaného OZ v Kameníne Stiahnuté: 170x | 21.10.2015

Zasadnutie zo dňa 21.4.2016 Uznesenia zo 17. zasadnutia OZ Stiahnuté: 158x | 21.04.2016

Zasadnutie zo dňa 21.9.2012 Stiahnuté: 179x | 21.09.2012

Zasadnutie zo dňa 22.12.2015 uznesenia z 14. zasadnutia OZ Stiahnuté: 162x | 22.12.2015

Zasadnutie zo dňa 22.2.2013 Stiahnuté: 145x | 22.02.2013

Zasadnutie zo dňa 22.3.2012 Stiahnuté: 147x | 22.03.2012

Zasadnutie zo dňa 22.3.2016 Stiahnuté: 176x | 22.03.2016

Zasadnutie zo dňa 22.5.2014 Stiahnuté: 175x | 22.05.2014

Zasadnutie zo dňa 22.6.2012 Uznesenia zo 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva , ktoré sa konalo dňa 22. 6. 2012 v Kameníne Stiahnuté: 153x | 22.06.2012

Zasadnutie zo dňa 22.7.2011 Stiahnuté: 150x | 22.07.2011

Zasadnutie zo dňa 24.3.2015 Stiahnuté: 173x | 24.03.2015

Zasadnutie zo dňa 25.2.2015 Stiahnuté: 219x | 25.02.2015

Zasadnutie zo dňa 25.3.2011 Stiahnuté: 159x | 25.03.2011

Zasadnutie zo dňa 27.12.2010 Stiahnuté: 157x | 27.12.2010

Zasadnutie zo dňa 27.12.2011 Stiahnuté: 151x | 27.12.2011

Zasadnutie zo dňa 28.3.2013 Stiahnuté: 156x | 28.03.2013

Zasadnutie zo dňa 28.6.2011 Stiahnuté: 154x | 28.06.2011

Stránka