Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: UM2

Číslo registratúrneho záznamu: 154/2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Kamenín na obdobie II.polroka 2022

Vyvesené: 31. 5. 2022

Dátum zvesenia: 23. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť