Navigácia

Obsah

Späť

Oznam OÚ NZ, pozemkový a lesný odbor

Vyvesené: 24. 1. 2022

Dátum zvesenia: 9. 2. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť