Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.03.2019

Mandátna zmluva

250/2019

12 000,00 EUR Dvanásťtisíc

PRO - TENDER, s.r.o.

Obec Kamenín

07.03.2019

Zmluva o poskytovaní servisných služieb

SC180030SK

54,00 EUR Päťdesiatštyri/mesačne

Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.

Obec Kamenín

05.03.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

2019

93,00 EUR Deväťdesiattri

Bandorová Helena

Obec Kamenín

28.02.2019

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnsoti

-

Neuvedené

AVK MEDIC,s.r.o.

Obec Kamenín

28.02.2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 52a

19/17/52A63

319,26 EUR Tristodeväťnásťeurdvadsaťšesťecentou

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenín

27.02.2019

Dohoda o ukončení PZ

2019

neuvedené

Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Magyerka, s.r.o.

Obec Kamenín

06.02.2019

Kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva

2 500,00 EUR dvetisícpätsto

Jozef Gulyás

Obec Kamenín

31.01.2019

Nájomná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb

RC180064SK

54,00 EUR Päťdesiat štyri

SHARP BSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.

Obec Kamenín

31.01.2019

Zmluva o dielo

1/2019

5 000,00 EUR Päťtisíc

TZB

Obec Kamenín

31.01.2019

Zmluva na dodanie predmetu zakázky

2019903

4 608,00 EUR Štyritisíctristošesť

energium s.r.o.

Obec Kamenín

11.01.2019

Mandátna zmluva

141-2018-45

3 500,00 EUR Tritisícpäťsto eur

STUDNICA, n.o.

Obec Kamenín

08.01.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

812019

350,00 EUR Tristopäťdesiateuro

JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, s.r.o., skrátené IKAK, s.r.o.

Obec Kamenín

07.01.2019

Dodatok č.6

Dodatok č.6 k zmluve č.9/Kam/2008

neuvedené

Obec Bajtava

Obec Kamenín

02.01.2019

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného fin. príspevku z fondov EÚ

OPKZP-PO1-SC141-2018-45

3 000,00 EUR tritisíc

STUDNICA, n.o.

Obec Kamenín

01.01.2019

Zmluva č. ZNR1111201873

ZNR1111201873

neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

Obec Kamenín

17.12.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

2018

14,00 EUR štrnásť

Alžbeta Csudaiová

Obec Kamenín

22.10.2018

Licenčná zmluva

1/2018

1 602,00 EUR Tisícšesťstodva

DATALAN, s.r.o.

Obec Kamenín

10.10.2018

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

18/17/012/31

0,00 EUR nula

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenín

10.10.2018

Dohoda č.18/17/010/49 o pomoci v hmotnej núdzi

18/17/010/49

nula

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenín

08.10.2018

Kúpna zmluva

754/2018

229,08 EUR dvestodvasaťdeväť Eur a osem eurocentov

Priska Rečková

Obec Kamenín

31.07.2018

Hromadné úrazové poistenie -102- krátkodobé

11-12860

10,05 EUR Desať euro nula päť centou

UNION poisťovňa a.s.

Obec Kamenín

16.07.2018

Zmluva č. 672/2018

672/2018

800,00 EUR osemsto EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Kamenín

16.07.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z-302021J700-222-13

157 500,00 EUR jednostopäťdesiatsedemtisícpäťsto

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Kamenín

11.07.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

123 404,70 EUR stodvadsaťtritisícštyristoštyri EUR a sedemdesiat centov

Ladislav Csomor- ASTOL

Obec Kamenín

01.07.2018

Hromadné úrazové poistenie - 102- krátkodobé - aktivačné práce 52A

11-12850

16,08 EUR Šesťnásť euro nula osem centov

UNION poisťovňa a.s.

Obec Kamenín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: