Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Pozvánky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Základné dokumenty obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Komunitný plán sociálnych služieb obce Kamenín 27.05.2019 12.06.2019
Program odpadového hospodárstva obce Kamenín 09.01.2019 25.01.2019
Štatút obce Kamenín 04.01.2019 04.01.2019
PHSR obce Kamenín 2015-2022 06.04.2015 22.04.2015

Verejná schôdza občanov

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

VOĽBY

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Oznamy

Návrh VZN

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Zámer o predaji

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Informácia o triedenom komunálnom odpade

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Kalendár zvozu triedeného odpadu 07.01.2019 31.12.2019

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Výberové konania

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Výzva na predkladanie ponúk

Názov Vyvesené Dátum zvesenia