Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Nitriansky
Okres Nové Zámky
Región Dolné Pohronie
Počet obyvateľov 1490
Rozloha 2805 ha
Prvá písomná zmienka 1183

 

Kamenín

kameninPrví osadníci, ktorí prišli do okolia Kamenína, používali okrem nástrojov zo zvieracích kostí a parožia jeleňov už aj nástroje z kameňa. Zhotovovali si akési šiatre, či chatrče. Neolitický človek už choval domáce zvieratá, obrábal pôdu a lovil ryby Harpúny. Začal pracovať aj s hlinou. Pripravoval si z nej nádoby, ozdobné predmety a pod. V okolí Kamenína sa na mnohých miestach našli nástroje z parožia alebo kostí, hrubšie opracované nástroje z paleolitu, či jemnejšie opracované nástroje z neolitu. viac tu

Oznamujeme váženým občanom, že ZMENY, ktoré majú vplyv na výpočet poplatku za daň z nehnuteľnosti a daň za psa na rok 2020  je potrebné ohlásiť najneskôr do 31. januára 2020 osobne na obecnom úrade, č. dverí 3.   

 

V prípade vzniku, alebo zániku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad a drobné stavebné odpady je poplatník povinný nahlásiť zmeny do 30 dní. Ak požadujete zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, je potrebné predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

Ďakujeme!

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosokat, hogy az ingatlanadó és kutyadíj kiszámítását érintő változásokat  jelentsék be személyesen 2020. január 31-ig a községházán, 3. sz. ajtó.

A kommunális hulladék és a kis építési hulladék díjának fizetési kötelezettség keletkezését, illetve megszűnését köteles 30 napon belül jelenteni. Ha a 82.§ alapján szeretné igényelni a díj csökkentését, vagy elengedését, abban az esetben hozza el magával a díj csökkentését vagy elengedését igazoló iratokat.

Köszönjük!

 

 

Tlačivá - nyomtatványok

Daňové priznanie FO

Daňové priznanie PO

Poučenie na vyplnenie priznania

Úradná tabuľa

18.02.2020 - 31.12.2021

Tlačová správa

18.02.2020 - 06.03.2020

Zámer o predaji

07.02.2020 - 23.02.2020

Oznámenie vo veci výrubu drevín

07.02.2020 - 23.02.2020

Oznámenie vo veci výrubu drevín

26.04.2018

Daňové priznanie PO.pdf

Daňové priznanie PO.pdf

Stiahnuť

26.04.2018

Daňové priznanie FO.pdf

Daňové priznanie FO.pdf

Stiahnuť