Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Nitriansky
Okres Nové Zámky
Región Dolné Pohronie
Počet obyvateľov 1571
Rozloha 2805 ha
Prvá písomná zmienka 1183

 

Kamenín

kameninPrví osadníci, ktorí prišli do okolia Kamenína, používali okrem nástrojov zo zvieracích kostí a parožia jeleňov už aj nástroje z kameňa. Zhotovovali si akési šiatre, či chatrče. Neolitický človek už choval domáce zvieratá, obrábal pôdu a lovil ryby Harpúny. Začal pracovať aj s hlinou. Pripravoval si z nej nádoby, ozdobné predmety a pod. V okolí Kamenína sa na mnohých miestach našli nástroje z parožia alebo kostí, hrubšie opracované nástroje z paleolitu, či jemnejšie opracované nástroje z neolitu. viac tu

Oznamujeme váženým občanom, že ZMENY, ktoré majú vplyv na výpočet poplatku za daň z nehnuteľnosti a daň za psa na rok 2019  je potrebné ohlásiť najneskôr do 31. januára 2019 osobne na obecnom úrade, č. dverí 3.   

 

V prípade vzniku, alebo zániku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad a drobné stavebné odpady je poplatník povinný nahlásiť zmeny do 30 dní. Ak požadujete zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, je potrebné predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

Ďakujeme!

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosokat, hogy az ingatlanadó és kutyadíj kiszámítását érintő változásokat  jelentsék be személyesen 2019. január 31-ig a községházán, 3. sz. ajtó.

A kommunális hulladék és a kis építési hulladék díjának fizetési kötelezettség keletkezését, illetve megszűnését köteles 30 napon belül jelenteni. Ha a 82.§ alapján szeretné igényelni a díj csökkentését, vagy elengedését, abban az esetben hozza el magával a díj csökkentését vagy elengedését igazoló iratokat.

Köszönjük!

.

 V Kameníne sa začali výkopové práce na položenie
   optickej infraštruktúry .

Rozhodnutie

Žiadosť o povolenie rozkopávkových prác

.