Navigácia

Obsah

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Kamenín 641
Óvoda Kéménd 641 „SLNIEČKO“- NAPOCSKA“

napocska

MŠ: Jankusová Terézia, Bc. Németh Noémi, Verešová Magdaléna

Riaditeľka MŠ: Renata Pálinkásová

 

Materská škola „SLNIEČKO“ symbolizuje pozitívnu energiu, úsmev, veselosť.

Poslanie: čerpať energiu od slniečka, hravou formou si osvojiť vedomosti

Názov školy: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským

                      Óvoda  Kéménd 641

IČO:  škola bez právnej subjektivity

 

Rada školy

Predseda: Verešová Magdaléna

Rada školy je 5 členná, zastúpenie z rodičov 2, zastúpenie zastupiteľského orgánu obce 1, pedagogický zamestnanec 1, prevádzkový zamestnanec 1 . Rada školy sa stretáva 3x ročne, prípadne podľa potreby, na základe vypracovaného plánu na daný školský rok.

Základným dokumentom je Štatút Rady školského zariadenia. Rada školy sa vyjadruje so všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci v materskej škole.

 

Údaje o počte zamestnancov:

Učiteľky MŠ: Jankusová Terézia, Bc. Németh Noémi, Verešová Magdaléna

Riaditeľka MŠ:  Pálinkásová Renata

Upratovačka: Závodská Mária

Prevádzková pracovníčka: Szűcsová Silvia