Navigácia

Obsah

Dom ľudových tradícií

Príbeh Domu ľudových tradícií v Kameníne má dlhú históriu. Dlhoročná práca pani učiteľky Márie Csuka sa stala základom výstavy. Zbierala tradičné predmety vidieckeho života a miestne historické pamiatky. O vytvorenie výstavy sa zaslúžili aj dedinčania, pre ktorých sú dôležité kultúrne hodnoty a výsledkom ich spoločnej práce bolo otvorenie Domu ľudových tradícií v Kameníne v roku 2016.

 

Keď vstúpime do budovy, ožijú zvyky a tradície minulosti. Z každého kúta domu je cítiť vidiecke dedičstvo, vďaka čomu môžu všetky vekové kategórie spoznať život našich predkov, ich zvyky a kultúru. V miestnostiach domu môžeme vidieť aj kroj krátkych sukien, ktorý je jedinečnosťou obce. Oblečené figúrky verne zobrazujú rôznorodosť v obliekaní od oblečenia malých dievčat až po oblečenie najstarších.

 

Naše združenie sa snaží rozšíriť tradičné smerovanie, a tým vyjsť v ústrety prichádzajúcim návštevníkom. V novom vedení dostali miesto aj nadšení mladí ľudia. Vďaka ich práci sú všedné dni Domu ľudových tradícií pestrejšie. Návštevníci si môžu pozrieť výstavu a zároveň sa zúčastniť rôznych programov. Podľa záujmu sa môžu zúčastniť remeselných prác, pohybových hier či tancov.

 

Navštívte nás a spoznajte nás vďaka odkazu minulosti!

 

Kontakt:

e-mail: tajhaz.kamenin@gmail.com

facebook: Tájház Kéménd

adresa: Kamenín 71, 94357 Slovenská republika