Navigáció

Tartalom

Petőfi Sándor Alapiskola mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők Szövetség

 

A kéméndi Petőfi Sándor Alapiskola mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének küldetése, hogy

  1. támogassa az anyanyelvi oktatást és nevelést,
  2. a minőségi oktatás és nevelés céljából együttműködjön a pedagógusokkal,
  3. közreműködjön a gyermeki jogok védelmének biztosításában és hivatásuk gyakorlása során a pedagógusok jogvédelmének biztosításában,
  4. bekapcsolódjon a nevelési problémák kezelésébe,
  5. az önkormányzati és államigazgatási szervekkel együtműködve segítséget nyújtson az iskola műszaki eszközökkel való felszereléséhez, az oktatás korszerűsítéséhez és az iskolán kívüli neveléshez,
  6. fejlessze a szlovákiai és külföldi tanintézményekkel kialakított testvériskolai kapcsolatokat,
  7. a szakköri és szabadidős tevékenység fejlesztésében együttműködjön más szervezetekkel,
  8. összegyűjtse a gyermekek iskolai oktatásával-nevelésével kapcsolatban felmerülő szülői kérdéseket, véleményeket és észrevételeket, igényeket és részt vesz azok megoldásában.

A Szövetség alapszervezete legfelsőbb szerve a taggyűlés, összszülői értekezlet, melyet az alapszervezet tagjai alkotnak. A taggyűlás évente, rendszerint szeptemberben megválasztja a szülői tanács tagjait és az ellenőrt, jóváhagyja a a szervezet költségvetését és alapszabályzatát. A szülői tanács élén az elnök áll (jelenleg Kovács Anett), akivel közvetlen kapcsolatban áll az alelnök és a pénztáros.