Navigácia

Obsah

 

Názov projektu: Wifi pre Teba v obci Kamenín

ITMS2014+: 311071AJC1

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Kamenín, Kamenín 641, 943 57 Kamenín

Miesto realizácie: Obec Kamenín

Výška nenávratného príspevku: 14 250,00 €

 

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

Prístupový bod:

1. Obecný úrad - 1 ks externé AP, 1 ks interný AP

2. Futbalový štadión - 1 ks externé AP

3. Dom ľudových tradícii - 1 ks externé AP, 1 ks interný AP

4. Námestie pri kostole - 1 ks externé AP

5. Kameninské slanisko informačný bod - 1 ks externé AP

6. Autobusová a vlaková stanica – 2 ks externé AP

7. Autobusová zastávka pred základnou školou - 1 ks externé AP

8. Základná škola – dopravné ihrisko – 1 ks interný AP

 

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt bol zrealizovaný v súlade so zmluvou o NFP.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk