Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.07.2019

Nájomná zmluva

-

20,00 EUR dvadsať

Valéria Veszelovszká

Obec Kamenín

15.07.2019

Zmluva č. 644/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

Zmluva č.644/2019

900,00 EUR deväťsto

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Kamenín

09.07.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Zmluva č.19160094

500,00 EUR päťsto

Nadácia ZSE

Obec Kamenín

01.07.2019

Dodatok č.1 ku KZ

Dodatok č.1 ku KZ

93,00 EUR Deväťdesiattri

Bandorová Helena

Obec Kamenín

26.06.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK3-2019-002632

92 297,21 EUR Devätdesiatdvatisícdvestodeväťdesiatsedemeur, dvadsaťjeden centov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Kamenín

20.06.2019

Zmluva č.: 7/1000128119 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000128119

neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť

obec Kamenín

12.06.2019

Zmluva o dotácii z rozpočtu obce

03/2019

1 500,00 EUR Tisícpäťsto

ZO CSEMADOK

Obec Kamenín

06.06.2019

Zmluva o dotácii z rozpočtu obce

02/2019

1 800,00 EUR Tisícosemsto

Klub dôchodcov "JÁZMIN"

Obec Kamenín

22.05.2019

Zmluva o dotácii z rozpočtu obce

04/2019

1 500,00 EUR Tisícpäťsto

Kamenínske OZ "DĽT"

Obec Kamenín

02.05.2019

Hromadné úrazové poistenie - 102- krátkodobé - aktivačné práce

11-13002

18,06 EUR Osemnásťeuro šesťcentov

UNION poisťovňa a.s.

Obec Kamenín

02.05.2019

Zmluva o dotácii z rozpočtu obce

05/2019

400,00 EUR Štyristo

OZ vinárov a vinohradníkov "Őrdöngös

Obec Kamenín

24.04.2019

Hromadné úrazové poistenie - 102- krátkodobé - aktivačné práce 52A

11-12999

18,09 EUR Osemnásťeuro deväťcentov

UNION poisťovňa a.s.

Obec Kamenín

18.04.2019

Zmluva o dátácii z rozpočtu obce na rok 2019

01/2019

900,00 EUR Deväťsto

Klub športových rybárov Vydra OZ

Obec Kamenín

18.04.2019

Zmluva o dátácii z rozpočtu obce na rok 2019

07/2019

1 300,00 EUR Tisíctristo

Združenie rodičov pri ZŠ

Obec Kamenín

03.04.2019

Zmluva o dátácii z rozpočtu obce na rok 2019

06/2019

1 000,00 EUR Tisíceuro

Združenie rodičov pri MŠ

Obec Kamenín

02.04.2019

Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb

EnvF 2019 L5

2 000,00 EUR Dvetisíceuro

STUDNICA, n.o.

Obec Kamenín

27.03.2019

Zmluva o zániku vecného bremena

-

Neuvedené

PLUTUS, a.s.

Obec Kamenín

07.03.2019

Mandátna zmluva

250/2019

12 000,00 EUR Dvanásťtisíc

PRO - TENDER, s.r.o.

Obec Kamenín

07.03.2019

Zmluva o poskytovaní servisných služieb

SC180030SK

54,00 EUR Päťdesiatštyri/mesačne

Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.

Obec Kamenín

05.03.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

2019

93,00 EUR Deväťdesiattri

Bandorová Helena

Obec Kamenín

28.02.2019

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnsoti

-

Neuvedené

AVK MEDIC,s.r.o.

Obec Kamenín

28.02.2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 52a

19/17/52A63

319,26 EUR Tristodeväťnásťeurdvadsaťšesťecentou

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenín

27.02.2019

Dohoda o ukončení PZ

2019

neuvedené

Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Magyerka, s.r.o.

Obec Kamenín

06.02.2019

Kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva

2 500,00 EUR dvetisícpätsto

Jozef Gulyás

Obec Kamenín

31.01.2019

Nájomná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb

RC180064SK

54,00 EUR Päťdesiat štyri

SHARP BSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.

Obec Kamenín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: