Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

Rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 - príjmy Stiahnuté: 102x | 13.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2020 - výdavky Stiahnuté: 88x | 13.12.2019

"Návrh" na zmenu rozpočtu č. 1 na rok 2020 Stiahnuté: 76x | 20.05.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - príjmy Stiahnuté: 27x | 23.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - výdavky Stiahnuté: 27x | 23.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - Základná škola Stiahnuté: 27x | 23.11.2020

Rok 2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021 Stiahnuté: 214x | 20.11.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmová časť Stiahnuté: 177x | 14.12.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavková časť Stiahnuté: 206x | 14.12.2018

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 príjmy Stiahnuté: 80x | 26.11.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 - výdavky Stiahnuté: 89x | 26.11.2019

Schválená zmena rozpočtu č.5 na rok 2019 - Rekapitulácia Stiahnuté: 87x | 14.12.2019

Rok 2018

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - výdaj - 30-11-2017 Stiahnuté: 236x | 30.11.2017

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - príjem - 30-11-2017 Stiahnuté: 287x | 30.11.2017

Schválený rozpočet na rok 2018 Stiahnuté: 240x | 22.12.2017

Plnenie rozpočtu obce k 31.10.2018 a očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 Stiahnuté: 219x | 15.11.2018

Rok 2017

Rozpočet 2017 - výdavková časť - 28-12-2016 Stiahnuté: 272x | 28.12.2016

Rozpočet 2017- príjmová časť - 28-12-2016 Stiahnuté: 260x | 28.12.2016

Rok 2013

Rozpočet 2013 Príjem Stiahnuté: 244x | 07.12.2012

Rozpočet 2013 Výdaj Stiahnuté: 230x | 07.12.2012

Stránka

  • 1