Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

Rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2022 - výdavky Stiahnuté: 31x | 02.11.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022 - príjmy Stiahnuté: 26x | 02.11.2021

Rekapitulácia návrhu rozpočtu na rok 2022 Stiahnuté: 30x | 02.11.2021

Rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 - príjmy Stiahnuté: 50x | 17.12.2020

Schválený rozpočet na rok 2021 - výdavky Stiahnuté: 47x | 17.12.2020

Rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 - príjmy Stiahnuté: 171x | 13.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2020 - výdavky Stiahnuté: 170x | 13.12.2019

"Návrh" na zmenu rozpočtu č. 1 na rok 2020 Stiahnuté: 154x | 20.05.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - príjmy Stiahnuté: 80x | 23.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - výdavky Stiahnuté: 76x | 23.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - Základná škola Stiahnuté: 83x | 23.11.2020

Rok 2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021 Stiahnuté: 313x | 20.11.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmová časť Stiahnuté: 247x | 14.12.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavková časť Stiahnuté: 280x | 14.12.2018

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 príjmy Stiahnuté: 153x | 26.11.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 - výdavky Stiahnuté: 177x | 26.11.2019

Schválená zmena rozpočtu č.5 na rok 2019 - Rekapitulácia Stiahnuté: 158x | 14.12.2019

Rok 2018

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - výdaj - 30-11-2017 Stiahnuté: 300x | 30.11.2017

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - príjem - 30-11-2017 Stiahnuté: 376x | 30.11.2017

Schválený rozpočet na rok 2018 Stiahnuté: 300x | 22.12.2017

Stránka