Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

Rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 - príjmy Stiahnuté: 3x | 17.12.2020

Schválený rozpočet na rok 2021 - výdavky Stiahnuté: 4x | 17.12.2020

Rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 - príjmy Stiahnuté: 113x | 13.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2020 - výdavky Stiahnuté: 104x | 13.12.2019

"Návrh" na zmenu rozpočtu č. 1 na rok 2020 Stiahnuté: 91x | 20.05.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - príjmy Stiahnuté: 36x | 23.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - výdavky Stiahnuté: 36x | 23.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - Základná škola Stiahnuté: 39x | 23.11.2020

Rok 2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021 Stiahnuté: 230x | 20.11.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmová časť Stiahnuté: 191x | 14.12.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavková časť Stiahnuté: 217x | 14.12.2018

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 príjmy Stiahnuté: 91x | 26.11.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 - výdavky Stiahnuté: 101x | 26.11.2019

Schválená zmena rozpočtu č.5 na rok 2019 - Rekapitulácia Stiahnuté: 95x | 14.12.2019

Rok 2018

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - výdaj - 30-11-2017 Stiahnuté: 246x | 30.11.2017

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - príjem - 30-11-2017 Stiahnuté: 303x | 30.11.2017

Schválený rozpočet na rok 2018 Stiahnuté: 248x | 22.12.2017

Plnenie rozpočtu obce k 31.10.2018 a očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 Stiahnuté: 235x | 15.11.2018

Rok 2017

Rozpočet 2017 - výdavková časť - 28-12-2016 Stiahnuté: 280x | 28.12.2016

Rozpočet 2017- príjmová časť - 28-12-2016 Stiahnuté: 273x | 28.12.2016

Stránka