Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

Rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 - príjmy Stiahnuté: 18x | 17.12.2020

Schválený rozpočet na rok 2021 - výdavky Stiahnuté: 17x | 17.12.2020

Rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 - príjmy Stiahnuté: 129x | 13.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2020 - výdavky Stiahnuté: 123x | 13.12.2019

"Návrh" na zmenu rozpočtu č. 1 na rok 2020 Stiahnuté: 123x | 20.05.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - príjmy Stiahnuté: 49x | 23.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - výdavky Stiahnuté: 50x | 23.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - Základná škola Stiahnuté: 54x | 23.11.2020

Rok 2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021 Stiahnuté: 268x | 20.11.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmová časť Stiahnuté: 210x | 14.12.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavková časť Stiahnuté: 239x | 14.12.2018

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 príjmy Stiahnuté: 111x | 26.11.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 - výdavky Stiahnuté: 136x | 26.11.2019

Schválená zmena rozpočtu č.5 na rok 2019 - Rekapitulácia Stiahnuté: 109x | 14.12.2019

Rok 2018

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - výdaj - 30-11-2017 Stiahnuté: 264x | 30.11.2017

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - príjem - 30-11-2017 Stiahnuté: 324x | 30.11.2017

Schválený rozpočet na rok 2018 Stiahnuté: 262x | 22.12.2017

Plnenie rozpočtu obce k 31.10.2018 a očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 Stiahnuté: 275x | 15.11.2018

Rok 2017

Rozpočet 2017 - výdavková časť - 28-12-2016 Stiahnuté: 297x | 28.12.2016

Rozpočet 2017- príjmová časť - 28-12-2016 Stiahnuté: 294x | 28.12.2016

Stránka