Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

Rok 2023

Rekapitulácia rozpočtu na roky 2023 - 2025 Stiahnuté: 19x | 20.11.2022

Rozpočet na roky 2023 - 2025 - príjmy Stiahnuté: 17x | 20.11.2022

Rozpočet na roky 2023 - 2025 - výdavky Stiahnuté: 19x | 20.11.2022

Schválený rozpočet na rok 2023 - obec + ZŠ Stiahnuté: 11x | 09.01.2023

Rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2022 - výdavky Stiahnuté: 61x | 02.11.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022 - príjmy Stiahnuté: 50x | 02.11.2021

Rekapitulácia návrhu rozpočtu na rok 2022 Stiahnuté: 59x | 02.11.2021

Rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 - príjmy Stiahnuté: 74x | 17.12.2020

Schválený rozpočet na rok 2021 - výdavky Stiahnuté: 68x | 17.12.2020

Rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 - príjmy Stiahnuté: 202x | 13.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2020 - výdavky Stiahnuté: 198x | 13.12.2019

"Návrh" na zmenu rozpočtu č. 1 na rok 2020 Stiahnuté: 174x | 20.05.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - príjmy Stiahnuté: 104x | 23.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - výdavky Stiahnuté: 95x | 23.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - Základná škola Stiahnuté: 100x | 23.11.2020

Rok 2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021 Stiahnuté: 343x | 20.11.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmová časť Stiahnuté: 270x | 14.12.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavková časť Stiahnuté: 311x | 14.12.2018

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 príjmy Stiahnuté: 175x | 26.11.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 - výdavky Stiahnuté: 197x | 26.11.2019

Stránka