Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

Rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 - príjmy Stiahnuté: 13x | 17.12.2020

Schválený rozpočet na rok 2021 - výdavky Stiahnuté: 12x | 17.12.2020

Rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 - príjmy Stiahnuté: 123x | 13.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2020 - výdavky Stiahnuté: 115x | 13.12.2019

"Návrh" na zmenu rozpočtu č. 1 na rok 2020 Stiahnuté: 109x | 20.05.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - príjmy Stiahnuté: 43x | 23.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - výdavky Stiahnuté: 43x | 23.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - Základná škola Stiahnuté: 46x | 23.11.2020

Rok 2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021 Stiahnuté: 251x | 20.11.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmová časť Stiahnuté: 202x | 14.12.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavková časť Stiahnuté: 230x | 14.12.2018

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 príjmy Stiahnuté: 103x | 26.11.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 - výdavky Stiahnuté: 126x | 26.11.2019

Schválená zmena rozpočtu č.5 na rok 2019 - Rekapitulácia Stiahnuté: 103x | 14.12.2019

Rok 2018

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - výdaj - 30-11-2017 Stiahnuté: 254x | 30.11.2017

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - príjem - 30-11-2017 Stiahnuté: 312x | 30.11.2017

Schválený rozpočet na rok 2018 Stiahnuté: 256x | 22.12.2017

Plnenie rozpočtu obce k 31.10.2018 a očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 Stiahnuté: 253x | 15.11.2018

Rok 2017

Rozpočet 2017 - výdavková časť - 28-12-2016 Stiahnuté: 288x | 28.12.2016

Rozpočet 2017- príjmová časť - 28-12-2016 Stiahnuté: 283x | 28.12.2016

Stránka