Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

Rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2022 - výdavky Stiahnuté: 22x | 02.11.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022 - príjmy Stiahnuté: 19x | 02.11.2021

Rekapitulácia návrhu rozpočtu na rok 2022 Stiahnuté: 23x | 02.11.2021

Rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 - príjmy Stiahnuté: 40x | 17.12.2020

Schválený rozpočet na rok 2021 - výdavky Stiahnuté: 37x | 17.12.2020

Rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 - príjmy Stiahnuté: 161x | 13.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2020 - výdavky Stiahnuté: 159x | 13.12.2019

"Návrh" na zmenu rozpočtu č. 1 na rok 2020 Stiahnuté: 147x | 20.05.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - príjmy Stiahnuté: 66x | 23.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - výdavky Stiahnuté: 68x | 23.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - Základná škola Stiahnuté: 75x | 23.11.2020

Rok 2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021 Stiahnuté: 301x | 20.11.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmová časť Stiahnuté: 237x | 14.12.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavková časť Stiahnuté: 266x | 14.12.2018

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 príjmy Stiahnuté: 141x | 26.11.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 - výdavky Stiahnuté: 166x | 26.11.2019

Schválená zmena rozpočtu č.5 na rok 2019 - Rekapitulácia Stiahnuté: 145x | 14.12.2019

Rok 2018

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - výdaj - 30-11-2017 Stiahnuté: 291x | 30.11.2017

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - príjem - 30-11-2017 Stiahnuté: 364x | 30.11.2017

Schválený rozpočet na rok 2018 Stiahnuté: 291x | 22.12.2017

Stránka