Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

Rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2022 - výdavky Stiahnuté: 9x | 02.11.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022 - príjmy Stiahnuté: 9x | 02.11.2021

Rekapitulácia návrhu rozpočtu na rok 2022 Stiahnuté: 8x | 02.11.2021

Rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 - príjmy Stiahnuté: 30x | 17.12.2020

Schválený rozpočet na rok 2021 - výdavky Stiahnuté: 28x | 17.12.2020

Rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 - príjmy Stiahnuté: 138x | 13.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2020 - výdavky Stiahnuté: 137x | 13.12.2019

"Návrh" na zmenu rozpočtu č. 1 na rok 2020 Stiahnuté: 133x | 20.05.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - príjmy Stiahnuté: 57x | 23.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - výdavky Stiahnuté: 59x | 23.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - Základná škola Stiahnuté: 63x | 23.11.2020

Rok 2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021 Stiahnuté: 282x | 20.11.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmová časť Stiahnuté: 222x | 14.12.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavková časť Stiahnuté: 254x | 14.12.2018

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 príjmy Stiahnuté: 125x | 26.11.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - 2022 - výdavky Stiahnuté: 148x | 26.11.2019

Schválená zmena rozpočtu č.5 na rok 2019 - Rekapitulácia Stiahnuté: 121x | 14.12.2019

Rok 2018

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - výdaj - 30-11-2017 Stiahnuté: 276x | 30.11.2017

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - príjem - 30-11-2017 Stiahnuté: 342x | 30.11.2017

Schválený rozpočet na rok 2018 Stiahnuté: 276x | 22.12.2017

Stránka