Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

Rok 2024

Návrh rozpočtu obce na rok 2024 - príjmy Stiahnuté: 3x | 14.11.2023

Návrh rozpočtu obce na rok 2024 - výdavky Stiahnuté: 2x | 14.11.2023

Rok 2023

Rekapitulácia rozpočtu na roky 2023 - 2025 Stiahnuté: 68x | 20.11.2022

Rozpočet na roky 2023 - 2025 - príjmy Stiahnuté: 69x | 20.11.2022

Rozpočet na roky 2023 - 2025 - výdavky Stiahnuté: 76x | 20.11.2022

Schválený rozpočet na rok 2023 - obec + ZŠ Stiahnuté: 80x | 09.01.2023

Rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2022 - výdavky Stiahnuté: 116x | 02.11.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022 - príjmy Stiahnuté: 111x | 02.11.2021

Rekapitulácia návrhu rozpočtu na rok 2022 Stiahnuté: 108x | 02.11.2021

Rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 - príjmy Stiahnuté: 131x | 17.12.2020

Schválený rozpočet na rok 2021 - výdavky Stiahnuté: 116x | 17.12.2020

Rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 - príjmy Stiahnuté: 270x | 13.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2020 - výdavky Stiahnuté: 261x | 13.12.2019

"Návrh" na zmenu rozpočtu č. 1 na rok 2020 Stiahnuté: 226x | 20.05.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - príjmy Stiahnuté: 158x | 23.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - výdavky Stiahnuté: 147x | 23.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 - Základná škola Stiahnuté: 144x | 23.11.2020

Rok 2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021 Stiahnuté: 405x | 20.11.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmová časť Stiahnuté: 337x | 14.12.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavková časť Stiahnuté: 383x | 14.12.2018

Stránka