Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

Rok 2019

Schválená zmena rozpočtu č.5 na rok 2019 - Rekapitulácia Stiahnuté: 209x | 14.12.2019

Rok 2018

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - výdaj - 30-11-2017 Stiahnuté: 358x | 30.11.2017

Návrh rozpočtu obce 2018-2020 - príjem - 30-11-2017 Stiahnuté: 454x | 30.11.2017

Plnenie rozpočtu obce k 31.10.2018 a očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 Stiahnuté: 403x | 15.11.2018

Schválený rozpočet na rok 2018 Stiahnuté: 363x | 22.12.2017

Rok 2017

Rozpočet 2017 - výdavková časť - 28-12-2016 Stiahnuté: 405x | 28.12.2016

Rozpočet 2017- príjmová časť - 28-12-2016 Stiahnuté: 398x | 28.12.2016

Rok 2013

Rozpočet 2013 Príjem Stiahnuté: 370x | 07.12.2012

Rozpočet 2013 Výdaj Stiahnuté: 311x | 07.12.2012

Stránka