Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

Rok 2018

Plnenie rozpočtu obce k 31.10.2018 a očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 Stiahnuté: 340x | 15.11.2018

Rok 2017

Rozpočet 2017 - výdavková časť - 28-12-2016 Stiahnuté: 339x | 28.12.2016

Rozpočet 2017- príjmová časť - 28-12-2016 Stiahnuté: 347x | 28.12.2016

Rok 2013

Rozpočet 2013 Príjem Stiahnuté: 315x | 07.12.2012

Rozpočet 2013 Výdaj Stiahnuté: 280x | 07.12.2012

Stránka