Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

20/2021

nula

Obec Svodín

Obec Kamenín

13.01.2021

Predaj nehnuteľnosti

2021

330,00 EUR tristotridsať

Székely Štefan

Obec Kamenín

21.12.2020

Zmluva o pripojení

0103/2021

60,00 EUR šesdesiateur

SEVENET s.r.o.

Obec Kamenín

01.12.2020

Zmluva o výpožičke

2020

nula

Slovenská republika-ŠÚ SR

Obec Kamenín

10.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/0830

26 355,00 EUR dvadsaťšesťtisíc tristopäťdesiatpäť

Ministerstvo financií Slovenskej epubliky

Obec Kamenín

04.11.2020

Dohoda o aktivačnej činnosti účastníkov ktorí poberajú DHN

20/17/010/69

nula

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenín

04.11.2020

Dohoda o aktivačnej činnosti plnoletých

20/17/012/18

nula

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenín

09.10.2020

Program obnovy dediny

60/POD-404/20

6 300,00 EUR šesťtisíctristo Eur

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Kamenín

02.10.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie NSK

2/2020

6 160,00 EUR šestisícstošesťdesiat eur

Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo

Obec Kamenín

26.09.2020

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

1000210920

540,00 EUR päťstoštyridsať

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Kamenín

18.09.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na nákup techniky

145890 08U03

60 000,00 EUR Šesťdesiattisíc

Environmentálny Fond

Obec Kamenín

10.09.2020

Zmluva o dielo č. KM-1/2020

KM-1/2020

18 360,00 EUR Osemnásťtisíctristošesťdesiateur

Tomáš Pohori

Obec Kamenín

10.09.2020

Poistná zmluva - Úrazové poistenie žiakov - MŠ

11-13259

35,19 EUR Tridsaťpäťeuro deväťnásťcentov

UNION poisťovňa a.s.

Obec Kamenín

30.08.2020

Poistná zmluva Modernizácia odborných učební

2407547543

297,66 EUR Dvestodeväťdesiatsedemeur šesťdesiatšesťcentou

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Kamenín

26.08.2020

Dohoda o AČ- pomôž svojej obci

20/17/054/214

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenín

17.08.2020

Kúpna zmluva

2020

1 100,00 EUR Tisícsto

Lengyel Ladislav

Obec Kamenín

23.07.2020

Zmluva o nájme PP

2020

569,90 EUR päťstošesťdesiatdeväť eur deväťdesiat centov

Peter Szűcs

Obec Kamenín

08.07.2020

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071AJC1

686/2020

15 000,00 EUR pätnásťtisíc

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Obec Kamenín

02.07.2020

Zámenná zmluva

2020

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Farná

Obec Kamenín

02.07.2020

Kúpna zmluva

2020

590,00 EUR Päťstodeväťdesiat

Klub športových rybárov Vydra OZ

Obec Kamenín

29.05.2020

Zmluva o dielo KC1/2020

KC1/2020

153 085,68 EUR stopäťdesiattritisícosemdesiatpäť eur a šesťdesiatosem centov

Marián Hlaváč

Obec Kamenín

27.05.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

16-2020

1 700,00 EUR Tisícsedemstoeuro

Obec Kamenín

Ing. Juliana Farkašová

27.05.2020

Kúpna zmluva

KZ202001/KN/PS

67 488,00 EUR šesťdesiatsedemtisícštyristoosemdesiatosem eur

AGROSERVIS spol.s.r.o.

Obec Kamenín

25.05.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

08/2020

900,00 EUR deväťsto eur

Klub športových rybárov Vydra OZ

Obec Kamenín

25.05.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

07/2020

1 000,00 EUR tisíc eur

Združenie rodičov pri ZŠ

Obec Kamenín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: