Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.01.2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1/2023 audit

2 280,00 EUR

Ing. Juliana Farkasová - audítor

Jozef Grman

10.01.2023

Kúpna zmluva

27/12/2022

400,00 EUR Štyristo

Botlík Zoltán

Obec Kamenín

10.01.2023

Kúpna zmluva

27122022

400,00 EUR Štyristo eur

Katarína Galčiová

Obec Kamenín

06.12.2022

Zmluva o manažmente projektu č.1/ 2.1/ 2022

1/2.1/2022

1 500,00 EUR Tisícpäťsto Eur

TOMART, s.r.o.

Obec Kamenín

11.11.2022

Zmluva o termínovanom úvere

113/010/22

63 600,00 EUR Šesťdesiattritisícšesťsto EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kamenín

02.11.2022

Dohoda č. 22/17/010/44 o pomoci v hmotnej núdzi

22/17/010/44

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenín

25.10.2022

Kúpna zmluva

61/2022

3 012,90 EUR Tritisícdvanásť eur deväťdesiat centov

Gabriel Móczár

Obec Kamenín

05.10.2022

Zmluva o zabezpečení stravovania

22K662116

0,01 EUR jeden cent

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Jozef Grman

30.09.2022

Dodatok č.1 k Zámennej zmluve

Dodatok č.1 k Zámennej zmluve č.145/2022

47,00 EUR Štyridsaťsedem eur

Jozef Góra

Obec Kamenín

28.09.2022

Dodatok č.1 k zmluve č. 2201-031

Dodatok č.1 k zmluve č. 2201-031

102,00 EUR

King Security Štúrovo s.r.o.

Jozef Grman

21.09.2022

Poistná zmluva - úrazové poistenie žiakov - 118

11-13926

37,14 EUR

UNION poisťovňa a.s.

Jozef Grman

08.09.2022

Ekoturizmus-ako ďalej?

SKHU/WETA/2201/4.1/002

47 162,12 EUR štyridsaťsedemtisícstošesťdesiatdva eur

EZÚS s.r.o. Rába-Dunaj-Váh

Obec Kamenín

29.07.2022

Kúpna zmluva

96/2022

340,00 EUR tristoštyridsať Eur

Obec Kamenín

Mgr.Tarr Baltazár

14.07.2022

Kúpna zmluva

135/2022

285,00 EUR Dvestoosemdesiatpäť eur

Karol Baranyai

Obec Kamenín

14.07.2022

Zámenná zmluva

145/2022

47,00 EUR Štyridsaťsedem eur

Jozef Góra

Obec Kamenín

14.06.2022

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby

2201-031

73,00 EUR Sedemdesiattri eur

King Security, s.r.o.

Obec Kamenín

30.05.2022

Mandátna zmluva

1/2022/MZ

2 300,00 EUR

Ing. Kristián Šimon

Obec Kamenín

30.05.2022

Mandátna zmluva

1/2022/MZKC

1 500,00 EUR

Ing. Kristián Šimon

Obec Kamenín

24.05.2022

Zmluva o dielo

1/2022

300,00 EUR Tristo

Ladislav Németh

Obec Kamenín

23.05.2022

Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia

150/2022

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Kamenín

03.05.2022

Zmluva o dielo

ZŠ1/2022

155 752,20 EUR stopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdva Eur a dvadsať centov

Marián Hlaváč

Obec Kamenín

12.04.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP_IMRK3-2022-004307

64 809,36 EUR šesťdesiatštyritisícosemstodeväť Eur a tridsaťšesť centov

Ministerstvo vnútra SR

Obec Kamenín

08.04.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

03/2022

1 050,00 EUR Tisícpäťdesiat Eur

Kamenínske OZ "DĽT"

Obec Kamenín

06.04.2022

Zmluva o manažmente projektu

1MRK/2022

1 500,00 EUR tisícpäťsto Eur

Obec Kamenín

TOMART, s.r.o.

30.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

02/2022

900,00 EUR Deväťsto Eur

Klub dôchodcov "JÁZMIN"

Obec Kamenín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: