Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.06.2022

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby

2201-031

73,00 EUR Sedemdesiattri eur

King Security

Obec Kamenín

30.05.2022

Mandátna zmluva

1/2022/MZ

2 300,00 EUR

Ing. Kristián Šimon

Obec Kamenín

30.05.2022

Mandátna zmluva

1/2022/MZKC

1 500,00 EUR

Ing. Kristián Šimon

Obec Kamenín

24.05.2022

Zmluva o dielo

1/2022

300,00 EUR Tristo

Ladislav Németh

Obec Kamenín

23.05.2022

Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia

150/2022

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Kamenín

03.05.2022

Zmluva o dielo

ZŠ1/2022

155 752,20 EUR stopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdva Eur a dvadsať centov

Marián Hlaváč

Obec Kamenín

12.04.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP_IMRK3-2022-004307

64 809,36 EUR šesťdesiatštyritisícosemstodeväť Eur a tridsaťšesť centov

Ministerstvo vnútra SR

Obec Kamenín

08.04.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

03/2022

1 050,00 EUR Tisícpäťdesiat Eur

Kamenínske OZ "DĽT"

Obec Kamenín

06.04.2022

Zmluva o manažmente projektu

1MRK/2022

1 500,00 EUR tisícpäťsto Eur

Obec Kamenín

TOMART,s.r.o.

30.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

02/2022

900,00 EUR Deväťsto Eur

Klub dôchodcov "JÁZMIN"

Obec Kamenín

30.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

01/2022

1 300,00 EUR Tisíctristo Eur

ZO CSEMADOK

Obec Kamenín

30.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2022

1 250,00 EUR Tisícdvestopäťdesiat Eur

Združenie rodičov pri ZŠ

Obec Kamenín

30.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

5/2022

1 400,00 EUR Tisícštyristo Eur

Klub športových rybárov Vydra OZ

Obec Kamenín

28.03.2022

Kúpna zmluva

2022

129,80 EUR stodvadsaťdeväť eur osemdesiat centov

Peter Szűcs

Obec Kamenín

21.03.2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

173 507,78 EUR jednostosedemdesiattritisíc päťstosedem eúr a sedemdesiatosem centov

Kalixstav, s.r.o.

Obec Kamenín

17.02.2022

Mandátna zmluva

113/002/21

269,62 EUR Dvestošesťdesiatdeväť EUR šesťdesiatdva centov

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kamenín

14.02.2022

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-88-02-2022-SK

835,00 EUR osemstotridsaťpät Eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Kamenín

10.02.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok CRZ

CRZ-20-02-2022-SK

650,00 EUR šesťstopäťdesiat

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Kamenín

31.01.2022

Dohoda o poskytovaní finančného príspevku na podporu zamestnania

22/17/054/6

1 703,04 EUR Tisícsedemstotri eur štyri centy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenín

20.01.2022

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

2022

35,00 EUR tridsaťpäť Eur

AVK MEDIC,s.r.o.

Obec Kamenín

14.01.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

06-2022

1 700,00 EUR tisícsedemsto Eur

Ing. Juliana Farkašová

Obec Kamenín

31.12.2021

Dodatok č.9 k Zmluve č. 9/Kam/2008

Dodatok č.9

neuvedené

Obec Kamenín

Obec Bajtava

30.12.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku

2-2021/004816

183 835,35 EUR Stoosemdesiattritisícosemstotridsaťpäť eur tridsaťpäť centou

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Kamenín

23.12.2021

Zmluvy o dielo č. KC 1/2021

Dodatok č.1

neuvedené

Marián Hlaváč

Obec Kamenín

22.12.2021

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

314/2021

1,00 EUR jedno Euro

Ister-Granum KF

Obec Kamenín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: