Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.09.2022

Dodatok č.1 k Zámennej zmluve

Dodatok č.1 k Zámennej zmluve č.145/2022

47,00 EUR Štyridsaťsedem eur

Jozef Góra

Obec Kamenín

30.09.2022

Dodatok č.1 k Zámennej zmluve

Dodatok č.1 k Zámennej zmluve

47,00 EUR Štyridsaťsedem eur

Jozef Góra

Obec Kamenín

28.09.2022

Dodatok č.1 k zmluve č. 2201-031

Dodatok č.1 k zmluve č. 2201-031

102,00 EUR

King Security Štúrovo s.r.o.

Jozef Grman

21.09.2022

Poistná zmluva - úrazové poistenie žiakov - 118

11-13926

37,14 EUR

UNION poisťovňa a.s.

Jozef Grman

08.09.2022

Ekoturizmus-ako ďalej?

SKHU/WETA/2201/4.1/002

47 162,12 EUR štyridsaťsedemtisícstošesťdesiatdva eur

EZÚS s.r.o. Rába-Dunaj-Váh

Obec Kamenín

29.07.2022

Kúpna zmluva

96/2022

340,00 EUR tristoštyridsať Eur

Obec Kamenín

Mgr.Tarr Baltazár

14.07.2022

Kúpna zmluva

135/2022

285,00 EUR Dvestoosemdesiatpäť eur

Karol Baranyai

Obec Kamenín

14.07.2022

Zámenná zmluva

145/2022

47,00 EUR Štyridsaťsedem eur

Jozef Góra

Obec Kamenín

14.06.2022

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby

2201-031

73,00 EUR Sedemdesiattri eur

King Security, s.r.o.

Obec Kamenín

30.05.2022

Mandátna zmluva

1/2022/MZ

2 300,00 EUR

Ing. Kristián Šimon

Obec Kamenín

30.05.2022

Mandátna zmluva

1/2022/MZKC

1 500,00 EUR

Ing. Kristián Šimon

Obec Kamenín

24.05.2022

Zmluva o dielo

1/2022

300,00 EUR Tristo

Ladislav Németh

Obec Kamenín

23.05.2022

Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia

150/2022

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Kamenín

03.05.2022

Zmluva o dielo

ZŠ1/2022

155 752,20 EUR stopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdva Eur a dvadsať centov

Marián Hlaváč

Obec Kamenín

12.04.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP_IMRK3-2022-004307

64 809,36 EUR šesťdesiatštyritisícosemstodeväť Eur a tridsaťšesť centov

Ministerstvo vnútra SR

Obec Kamenín

08.04.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

03/2022

1 050,00 EUR Tisícpäťdesiat Eur

Kamenínske OZ "DĽT"

Obec Kamenín

06.04.2022

Zmluva o manažmente projektu

1MRK/2022

1 500,00 EUR tisícpäťsto Eur

Obec Kamenín

TOMART, s.r.o.

30.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

02/2022

900,00 EUR Deväťsto Eur

Klub dôchodcov "JÁZMIN"

Obec Kamenín

30.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

01/2022

1 300,00 EUR Tisíctristo Eur

ZO CSEMADOK

Obec Kamenín

30.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2022

1 250,00 EUR Tisícdvestopäťdesiat Eur

Združenie rodičov pri ZŠ

Obec Kamenín

30.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

5/2022

1 400,00 EUR Tisícštyristo Eur

Klub športových rybárov Vydra OZ

Obec Kamenín

28.03.2022

Kúpna zmluva

2022

129,80 EUR stodvadsaťdeväť eur osemdesiat centov

Peter Szűcs

Obec Kamenín

25.02.2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

173 507,78 EUR jednostosedemdesiattritisíc päťstosedem eúr a sedemdesiatosem centov

Kalixstav, s.r.o.

Obec Kamenín

17.02.2022

Mandátna zmluva

113/002/21

269,62 EUR Dvestošesťdesiatdeväť EUR šesťdesiatdva centov

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kamenín

14.02.2022

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-88-02-2022-SK

835,00 EUR osemstotridsaťpät Eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Kamenín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: