Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.01.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

06-2022

1 700,00 EUR tisícsedemsto Eur

Ing. Juliana Farkašová

Obec Kamenín

31.12.2021

Dodatok č.9 k Zmluve č. 9/Kam/2008

Dodatok č.9

neuvedené

Obec Kamenín

Obec Bajtava

30.12.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku

2-2021/004816

183 835,35 EUR Stoosemdesiattritisícosemstotridsaťpäť eur tridsaťpäť centou

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Kamenín

22.12.2021

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

314/2021

1,00 EUR jedno Euro

Ister-Granum KF

Obec Kamenín

13.12.2021

Dodatok k zmluve na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb

1

0,00 EUR

SEVENET s.r.o.

Obec Kamenín

13.12.2021

Zmluva na dodanie tovaru a stým súvisiacich služieb

308/2021

14 928,00 EUR štrnásťtisícdeväťstodvadsaťosem Eur

SEVENET s.r.o.

Obec Kamenín

03.12.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie 04/2021 - ZMR pri ZS

04/2021

1 000,00 EUR Tisíc

Združenie rodičov pri ZŠ

Obec Kamenín

25.11.2021

Dohoda č. 21/17/010/65

21/17/010/65

nula

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenín

30.09.2021

Úrazové poistenie UoZ

5190057126

10,00 EUR Desať eur

Komunálna poisťovňa

Obec Kamenín

30.09.2021

Zmluva o dielo č. 20210923-1

20210923-1

5 040,94 EUR Päťtisícnula štyridsať eur deväťdesiatštyri centov

AMV s.r.o.

Obec Kamenín

14.09.2021

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU

14092021

1,00 EUR jedno

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Kamenín

09.09.2021

Poistná zmluva - úrazové poistenie žiakov - 118

11-13531

41,56 EUR Štyridsaťjeden eur päťdesiatšesť

UNION poisťovňa a.s.

Obec Kamenín

31.08.2021

Dohoda o dobrovoľníckej službe

21/17/054/98

237,08 EUR Dvestotridsaťsedem eur nulaosem centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenín

23.08.2021

Kúpna zmluva

2021

1 266,72 EUR Tisícdvestošesťdesiatšesť eur sedemdesiatdva centov

Karol Baranyai, Zuzana Kodayová r.Baranyaiová

Obec Kamenín

20.08.2021

Zmluva o umiestnení psov do útulku/karanténnej stanice

1/2021/OZ

50,00 EUR Pťdesiat eur

OZ Priateľ Pes

Obec Kamenín

05.08.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie 02/2021 - KD "Jázmin"

02/2021

500,00 EUR päťsto eur

Klub dôchodcov "JÁZMIN"

Obec Kamenín

03.08.2021

Kúpna zmluva

2021

175,76 EUR stosedemdesiatpäť eur a sedemdesiatšesť centov

Kristína Kontárová

Obec Kamenín

14.07.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

21160084

800,00 EUR osemsto Eur

Nadácia ZSE

Obec Kamenín

14.07.2021

Zmluva o dielo

KC1/2021

164 440,34 EUR jednostošesťdesiatštyritisícštyristoštyridsať eur a tridsaťštyri centov

Marián Hlaváč

Obec Kamenín

30.06.2021

zmluva o poskytnutí dotácie

05/2021

500,00 EUR päťsto eur

Klub športových rybárov Vydra OZ

Obec Kamenín

15.06.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

KM-1/2020

553 566,00 EUR Päťstopäťdesiattritpäťstošesťdesiatšesť tisíc eur

Obec Kamenín

Obec Kamenín

28.05.2021

Kúpna zmluva

2021

6 801,00 EUR šesťtisíc osemstojeden

Grman Balázs

Obec Kamenín

25.05.2021

Zrušenie dohody o urovnaní - dodatok č.1

2021/1

6 801,00 EUR šestisícosemstojednaeuro

Jozef Grman

Obec Kamenín

10.05.2021

Zrušenie dohody o urovnaní

2021

nula

Jozef Grman

Obec Kamenín

01.05.2021

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

1/2021

nula

OZ Veselá Labka

Obec Kamenín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: