Navigácia

Obsah

 

Projekt Programu obnovy dediny 2020

 

Zeleň pre deti a občanov

 

Výsadba rastlín a stromov prebiehala systematicky na základe vypracovanej projektovej dokumentácie, stromy spĺňajú veľkostné parametre a druhovú rôznorodosť, pre vytvorenie botanicky zaujímavého a edukačného priestoru v obci pred materskou školou a obecným úradom, výsadby boli prevedené vo vhodnom vegetačnom termíne a správnou technológiou zabezpečenou pod odborným dohľadom. Pri výsadbe spolupracovala aj miestna materská škola, pred ktorou sa plocha nachádza.

Podľa realizačnej projektovej dokumentácie bolo potrebné vysadenie 411 rastlín, podľa priloženej foto prílohy sa tento cieľ dodržal a význam obnovy priestranstva sa v plnom rozsahu splnil.

 

Výsadba

Realizácia výsadby

 

Realizovaným projektom bol naplnený hlavný cieľ projektu a to skultúrnenie danej lokality, zvýšenie estetickej funkcii prostredia v centre obce. V neposlednom rade bolo cieľom aj spríjemnenie prostredia pre návštevníkov obce. Priestor je verejne prístupný, umožňuje  pobyt v krásnom prostredí, kde po úpravách terénu, obnove trávnatých plôch, došlo výsadbou k doplneniu rastlín. Ďalším krokom bude doplnenie výsadby na jar 2021 tak, aby bola zvýšená estetická hodnota aj edukačný význam pre školské účely. Priestor sa stal miestnym prírodným ekologicky pôsobiacim priestorom, kde sa môžu počas dňa pohybovať deti, mladí ľudia ale aj seniori, nakoľko priestor má bezbariérový prístup, pohyb nie je limitovaný.

 

Projekt s názvom Zeleň pre deti a občanov sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Slovenskej agentúry životného prostredia z Programu obnovy dediny pre rok 2020.

Priestranstvo bude slúžiť predovšetkým ako miesto na výučbu, oddych a relax.

 

logo SAZP

logo POD