Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.06.2018

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

IROP-2018-836/5136-170

157 500,00 EUR jednostopäťdesiatsedemtisíc pätsto Eur

MPaRV SR

Obec Kamenín

06.06.2018

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

nula

Eva Benefiová

Obec Kamenín

31.05.2018

Hromadné úrazové poistenie - 102- krátkodobé - aktivačné práce 52A

11-12839

4,02 EUR Štyri eurá dva centy

UNION poisťovňa a.s.

Obec Kamenín

31.05.2018

Hromadné úrazové poistenie - 102 krátkodobé - aktivačné práce

11-12840

30,15 EUR Tridsaťeuro päťnásťcentov

UNION poisťovňa a.s.

Obec Kamenín

31.05.2018

Zmluva o dotácií na príspevok EU

SKHU/1601/1.1/225

359 316,89 EUR tristopäťdesiatdeväťtisíctristošestnásť EUR a osemdesiatdeväť centov

Obec Kamenín

INTERREG

30.05.2018

Zmluva o národnom spolufinancovaní

SKHU/1601/1.1/225

15 377,68 EUR pätnásťtisíctristosedemdesiatsedem EUR a šesťdesiatosem centov

Obec Kamenín

MPaRV SR

28.05.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

18/17/50J/32/NS/NP PZ VAOTP- 3

23 364,00 EUR dvadsaťtritisíctristošesťdesiatštyri EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenín

28.05.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť

18/17/52A/85

300,12 EUR tristo Eur a dvanásť centov

Obec Kamenín

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: