Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.09.2019

Dohoda o zabezpečení aktivačnej činnosti

19/17/052/4

1 277,04 EUR Tisícdvestosedemdesiatsedemeur, štyricenty

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenín

30.09.2019

Zmluva o poskytnutí softvérového produktu mOBEC

MSD_Kamenín_01

2 605,20 EUR Dvetisícšestopäťeur dvadsaťcentov

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Kamenín

27.09.2019

Modernizácia odborných učební

Kúpna zmluva

7 080,00 EUR sedemtisícosemdesiat Eur

Daffer spol s.r.o.

Obec Kamenín

27.09.2019

Didaktické pomôcky

Príloha č.1 Zmluvy

Neuvedené

Daffer spol s.r.o.

Obec Kamenín

27.09.2019

Modernizácia odborných učební

Kúpna zmluva.

105 580,44 EUR jednostopäťtisícpäťstoosemdesiat Eur 44 centov

Daffer spol s.r.o.

Obec Kamenín

27.09.2019

Modernizácia odborných učební ZŠ Kamenín

Kúpna zmluva

20 629,80 EUR dvadsaťtisícšesťstodvadsaťdeväť Eur 80 centov

Daffer spol s.r.o.

Obec Kamenín

23.09.2019

Zmluva o dielo

1EKOKH/2019

22 097,19 EUR dvadsaťdvatisícdeväťdesiatsedem EUR deväťnásť centov

Marián Hlaváč

Obec Kamenín

23.09.2019

Kúpna zmluva

2019

105,00 EUR Stopäť

Magdaléna Kissová

Obec Kamenín

31.07.2019

Nájomná zmluva

-

20,00 EUR dvadsať

Valéria Veszelovszká

Obec Kamenín

15.07.2019

Zmluva č. 644/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

Zmluva č.644/2019

900,00 EUR deväťsto

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Kamenín

09.07.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Zmluva č.19160094

500,00 EUR päťsto

Nadácia ZSE

Obec Kamenín

01.07.2019

Dodatok č.1 ku KZ

Dodatok č.1 ku KZ

93,00 EUR Deväťdesiattri

Bandorová Helena

Obec Kamenín

26.06.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK3-2019-002632

92 297,21 EUR Devätdesiatdvatisícdvestodeväťdesiatsedemeur, dvadsaťjeden centov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Kamenín

20.06.2019

Zmluva č.: 7/1000128119 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000128119

neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť

Obec Kamenín

12.06.2019

Zmluva o dotácii z rozpočtu obce

03/2019

1 500,00 EUR Tisícpäťsto

ZO CSEMADOK

Obec Kamenín

06.06.2019

Zmluva o dotácii z rozpočtu obce

02/2019

1 800,00 EUR Tisícosemsto

Klub dôchodcov "JÁZMIN"

Obec Kamenín

22.05.2019

Zmluva o dotácii z rozpočtu obce

04/2019

1 500,00 EUR Tisícpäťsto

Kamenínske OZ "DĽT"

Obec Kamenín

02.05.2019

Hromadné úrazové poistenie - 102- krátkodobé - aktivačné práce

11-13002

18,06 EUR Osemnásťeuro šesťcentov

UNION poisťovňa a.s.

Obec Kamenín

02.05.2019

Zmluva o dotácii z rozpočtu obce

05/2019

400,00 EUR Štyristo

OZ vinárov a vinohradníkov "Őrdöngös

Obec Kamenín

24.04.2019

Hromadné úrazové poistenie - 102- krátkodobé - aktivačné práce 52A

11-12999

18,09 EUR Osemnásťeuro deväťcentov

UNION poisťovňa a.s.

Obec Kamenín

18.04.2019

Zmluva o dátácii z rozpočtu obce na rok 2019

01/2019

900,00 EUR Deväťsto

Klub športových rybárov Vydra OZ

Obec Kamenín

18.04.2019

Zmluva o dátácii z rozpočtu obce na rok 2019

07/2019

1 300,00 EUR Tisíctristo

Združenie rodičov pri ZŠ

Obec Kamenín

03.04.2019

Zmluva o dátácii z rozpočtu obce na rok 2019

06/2019

1 000,00 EUR Tisíceuro

Združenie rodičov pri MŠ

Obec Kamenín

02.04.2019

Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb

EnvF 2019 L5

2 000,00 EUR Dvetisíceuro

STUDNICA, n.o.

Obec Kamenín

27.03.2019

Zmluva o zániku vecného bremena

-

Neuvedené

PLUTUS, a.s.

Obec Kamenín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: