Navigáció

Tartalom

Alapiskola jellemzése

 

A kéméndi Petőfi Sándor Alapiskola teljes szervezettségű jogalanyi intézmény. Az iskola szerves részét képezi az iskolai étkezde, a könyvtár és az iskolai klub.

Az iskola a falu szélén szép környezetben helyezkedik el. Az oktató-nevelő munka egy épületben, 11 osztályban - ebből 4 az alsó tagozaton és 7 a felső tagozaton – folyik. Az iskolai klub 3 csoporttal működik. Több szaktanteremmel rendelkezünk: könyvtár és multimediális tanterem, számítógépes tanterem, két nyelvi szaktanterem és egy felújításra váró műhely. Hatalmas udvarunkon megtalálható a futball-, a kézilabda és  a kosárlabdapálya valamint a játszótér. Sajnos hiányzik a tornaterem.

A Petőfi Sándor Alapiskola körzeti iskola, amelyet a kéméndieken kívül a bényi, kisgyarmati, garampáldi, kőhídgyarmati és barti tanulók is látogatnak. A szülők nagy része együttműködik a pedagógusokkal, ezért nincsenek jelentős nevelési gondjaink.

A 19 pedagógiai alkalmazott rendszeresen vesz részt különféle továbbképzéseken. Tantestületünket szakképzett, hivatástudattal rendelkező pedagógus alkotja, akik nagyban hozzájárulnak a színvonal fokozatos emelkedéséhez. Igyekeznek a legkorszerűbb oktatási módszereket alkalmazni a tanítás során, emellett a szakkörök gazdag választékát kínálják. Az iskolában nevelési tanácsadó és több koordinátor tevékenykedik. Van speciális pedagógusunk és iskolapszichológusunk, akik a speciális igényű tanulók felzárkóztatásában nyújtanak segítséget.

Együttműködünk a környező óvodákkal, alap- és középiskolákkal. Nyitott iskolaként  évente számos projektbe kapcsolódunk be a sport, az informatizáció, az olvasás népszerűsítése és a nyelvi képzés terén. Némelyik rendezvényünkkel a környék felnőtteit is megszólítjuk. A Petőfi Napok alkalmával évente szervezünk kultúrműsorokat, nyitott órákat diákjaink szülei, valamint a leendő első osztályosok részére, kézműves foglalkozásokat,találkozót írókkal, sportolókkal és szakemberekkel, szakmák-foglalkozások napját. Bekapcsolódunk az Élet és az egészség védelme nevű programba is.

Fő célunk és küldetésünk a legkedvezőbb feltételek biztosítása a felnövekvő nemzedék kulcsfontosságú képességeinek fejlődése érdekében, amelyek megalapozzák az érvényesülésüket a mindennapi életben.

A Petőfi Sándor http://wp.psakemend.eu/