Obsah

Archív

Zmluvy

Zmluvy 2013

AMI spol. s.r.o., Nové Zámky - dodanie svietidiel a svetelných zdrojov Stiahnuté: 276x | 25.10.2013

Slovenská sporiteľňa, a. s.. zmluva o úvere- bu_komunal_26092013.pdf Stiahnuté: 255x | 27.09.2013

Slovenská sporiteľňa, a. s.. zmluva o úvere- eb_po_26092013.pdf Stiahnuté: 272x | 27.09.2013

Slovenská sporiteľňa, a. s.. zmluva o úvere- Zmluva-o-úvere---.pdf Stiahnuté: 266x | 11.09.2013

Slovenská sporiteľňa, a. s.. zmluva o úvere- Zmluva-o-zmenkovom-práve-.pdf Stiahnuté: 280x | 11.09.2013

Slovenská sporiteľňa, a. s.. zmluva o úvere- IVK_Splatkovy-kalendar.pdf Stiahnuté: 249x | 11.09.2013

Zsolt Tímár - Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnosti Stiahnuté: 318x | 04.09.2013

PLUTUS,a.s. - zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Stiahnuté: 302x | 30.07.2013

PLUTUS,a.s. - zmluva o zriadení vecného bremena Stiahnuté: 251x | 30.07.2013

BEST ROAD s.r.o. - oprava cestnej komunikácie v obci Kamenín Stiahnuté: 273x | 26.07.2013

Zmluva o poskytnutí služieb, predmet zmluvy sa vzťahuje na získavanie z Environmentálneho fondu na rok 2013 Stiahnuté: 215x | 26.07.2013

Slovenská sporiteľňa, a. s.. zmluva o úvere- SLSP-sadzobnik-poplatkov.pdf Stiahnuté: 282x | 24.07.2013

Kúpna Zmluva - Margita Csókásová ,rod Krecsmerová Stiahnuté: 209x | 02.07.2013

Slovenská sporiteľňa, a. s.. zmluva o úvere- SLSP-vop.pdf Stiahnuté: 268x | 01.01.2013

PLUTUS, a.s. - Dodatok č. 1 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 2013/01/NB Stiahnuté: 289x | 01.01.2013

PLUTUS, a.s.- Dodatok č.2 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 2013/01/NB Stiahnuté: 272x | 01.01.2013

Slovenská sporiteľňa, a. s.. zmluva o úvere- SLSP-vop-EB.pdf Stiahnuté: 258x | 18.09.2012

Slovenská sporiteľňa, a. s.. zmluva o úvere- SLSP-vop_uvery_sme_vns.pdf Stiahnuté: 251x | 31.01.2012

Zmluvy 2012

Kúpa nehnuteľnosti v katastrálnom území Kamenín Stiahnuté: 278x | 06.02.2013

Zmluva o termínovanom úvere Stiahnuté: 230x | 07.06.2012

Stránka