Obsah

Archív

Zmluvy

Zmluvy 2015

NEPA Slovakia, spol. s.r.o. - Zmluva o nájme kopírovacieho stroja Stiahnuté: 293x | 30.11.2012

Zmluvy 2014

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s - Zmluva o prevádzkovaní - záznam z kontroly verejného vodovodu obce Kamenín.pdf Stiahnuté: 262x | 20.11.2014

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s - Zmluva o prevádzkovaní - Zoznam právadzkovej, technickej a právenj dokumentácie.pdf Stiahnuté: 314x | 20.11.2014

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s - Zmluva o prevádzkovaní - zapisnica o odovzdaní a prevzati prevádzkovania Vodovodu Kamenín.pdf Stiahnuté: 306x | 20.11.2014

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s - Zmluva o prevádzkovaní Stiahnuté: 208x | 07.11.2014

Mobil Tech, s.r.o. - Zmluva o zabezpečení služby sms rozhlas Stiahnuté: 234x | 25.09.2014

Mobil Tech, s.r.o.- Zmluva o zabezpečení služby sms rozhlas - dodatok č. 1 k zmluve Stiahnuté: 226x | 25.09.2014

Audítorská znalecká spoločnosť, s.r.o - zmluva o vykonaní audítorského overenia ročnej účtovnej závierky Stiahnuté: 217x | 22.09.2014

Úrad vlády SR - Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Stiahnuté: 219x | 12.08.2014

Ladislav Vörös, Ján Vörös, Štefan Vörös - Kúpna zmluva Stiahnuté: 221x | 05.08.2014

Csaba Bertók - Kúpna zmluva Stiahnuté: 244x | 05.08.2014

Július Birdáč - Kúpna zmluva Stiahnuté: 207x | 16.07.2014

Grantprojekt s.r.o. - Zmluva o poskytnutí služieb Stiahnuté: 216x | 01.07.2014

Grantprojekt s.r.o. - Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 25.07.2013 Stiahnuté: 220x | 01.07.2014

ŽSR - Nájomná zmluva Stiahnuté: 234x | 26.06.2014

Alexander Lakatos - zmluva o prenájme nebytových priestorov Stiahnuté: 217x | 26.06.2014

Bathóová Helena - Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti - kupna_zmluva Stiahnuté: 234x | 17.06.2014

Bathóová Helena - Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti - dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľn.pdf Stiahnuté: 211x | 01.01.2014

Zmluvy 2013

Slovenská sporiteľňa, a. s.. zmluva o úvere- Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere č. 220 AUOC 13.pdf Stiahnuté: 253x | 15.04.2014

Slovenská sporiteľňa, a. s.. zmluva o úvere- Dodatok č. 1 k zmluve o úver.pdf Stiahnuté: 292x | 27.11.2013

Stránka