Obsah

Archív

Zmluvy

Zmluvy 2015

Anna Ilona Baranyai - zmluva o dielo č. 945- 2015.pdf Stiahnuté: 238x | 01.01.2015

PLUTUS, a.s. - DOHODA o zrušení Dodatku č. 2 k zmluve o uzavretí budúcej zmluvy číslo 2013/01/NB Stiahnuté: 209x | 01.01.2015

AEGON Životná poisťovňa, a.s. - rámcová zmluva o spolupráci Stiahnuté: 348x | 01.01.2015

Bertók Ladislav - zmluva o dielo Stiahnuté: 218x | 01.01.2015

Szabó Peter - zmluva o dielo Stiahnuté: 266x | 01.01.2015

SMS Mobile s.r.o. - zmluva o zabezpecení služby sms rozhlasu Stiahnuté: 264x | 01.01.2015

PATÁČ - občianské združenie - zmluva o spolupráci Stiahnuté: 376x | 01.01.2015

RIGHT POWER ENERGY s.r.o. - zmluva o združenej dodávke elektiny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Stiahnuté: 1356x | 01.01.2015

Obec Bíňa - Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu Stiahnuté: 267x | 01.01.2015

MPconnect s.r.o. - zmluva Stiahnuté: 270x | 01.01.2015

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO - zmluva Stiahnuté: 293x | 01.01.2015

Nitriansky samosprávny kraj - zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Stiahnuté: 325x | 01.01.2015

Júlia Jároková ml. - zmluva o nájme Stiahnuté: 289x | 01.01.2015

Ministerstvo vnútra SR - Zmluva o výpôžičke Stiahnuté: 253x | 01.01.2015

Ignác Bankházi - Nájomná zmluva na pozemok Stiahnuté: 281x | 01.01.2015

Úrad vlády SR - Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Stiahnuté: 275x | 01.01.2015

PT Security Štúrovo, s.r.o. - Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby Stiahnuté: 302x | 01.01.2015

PT Security Štúrovo, s.r.o. - Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby dodatok Stiahnuté: 321x | 01.01.2015

Obec Bíňa - Dohoda Stiahnuté: 283x | 01.01.2015

NEPA Slovakia, spol. s.r.o. - Zmluva o nájme kopírovacieho stroja / multifunkčného zariadenia Stiahnuté: 277x | 01.01.2015

Stránka