Obsah

Archív

Zmluvy

Zmluvy 2016

Zmluva o dielo 1/2016 /Messerschmit, s.r.o./ Stiahnuté: 309x | 14.09.2016

Zmluva o službách č.54/2016 Stiahnuté: 309x | 31.08.2016

Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Stiahnuté: 334x | 25.08.2016

Zmluva o pripojení odberného el.zar. Stiahnuté: 368x | 23.08.2016

Zmluva o pripojení odberného el.zar. Stiahnuté: 353x | 23.08.2016

Zmluva o dielo BELLIMPEX s.r.o. Stiahnuté: 343x | 23.08.2016

Darovacia zmluva č.2016/833-HM Stiahnuté: 419x | 15.08.2016

zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín na r. 2016 Stiahnuté: 352x | 01.08.2016

Dodatok č.11 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Stiahnuté: 343x | 25.07.2016

NATUR-PACK,a.s. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Stiahnuté: 397x | 21.07.2016

Audítorská znalecká spoločnosť s.r.o.- zmluva o vykonaní audítorského overenia ročnej účtovnej závierky Stiahnuté: 532x | 22.02.2016

BredaStav spol. s.r.o. - Mandátna zmluva č. : 005/2016 Stiahnuté: 369x | 01.01.2016

Nitriansky samosprávny kraj - ZMLUVA č. 412/2016 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny Stiahnuté: 371x | 01.01.2016

zmluva o zriadení Zduženia obcí Kamenín, Kamenný Most a Nána Stiahnuté: 412x | 01.01.2016

FIALA-VITALITA,s.r.o. Stiahnuté: 510x | 01.01.2016

Úrad vlády SR - Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Stiahnuté: 455x | 01.01.2016

Ladislav Tóth - Zmluva o dielo Stiahnuté: 443x | 01.01.2016

Karol Čákvari - Zmluva o dielo Stiahnuté: 446x | 01.01.2016

ENVIROPOL s.r.o. organizačná zložka - zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Stiahnuté: 428x | 01.01.2016

Ministerstvo obrany SR - darovacia zmluva Stiahnuté: 668x | 01.01.2016

Stránka