Obsah

Archív

Zmluvy

Zmluvy 2017

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov Stiahnuté: 488x | 28.12.2017

Kúpna zmluva Antal Bihari Stiahnuté: 578x | 28.12.2017

Kúpna zmluva Stiahnuté: 569x | 07.11.2017

Zmluva o poskytnutí služieb Stiahnuté: 663x | 12.09.2017

Kúpna zmluva Bertók Ladislav Stiahnuté: 367x | 04.07.2017

Dodatok č.1 k zmluve o zriadení Spoločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP Stiahnuté: 277x | 26.06.2017

Zmluva o sprostredkovaní Stiahnuté: 257x | 19.06.2017

Zmluva o dielo č:18/2017 Stiahnuté: 226x | 19.06.2017

Zmluva o zriadení spoločnej úradovne SA a ŽP Stiahnuté: 253x | 24.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamneín v roku 2017 č.09/2017 Stiahnuté: 256x | 24.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamneín v roku 2017 č.05/2017 Stiahnuté: 261x | 24.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamneín v roku 2017 č.08/2017 Stiahnuté: 287x | 24.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamneín v roku 2017 č.04/2017 Stiahnuté: 282x | 24.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamneín v roku 2017 č.03/2017 Stiahnuté: 282x | 24.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamneín v roku 2017 č.06/2017 Stiahnuté: 287x | 24.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamneín v roku 2017 č.02/2017 Stiahnuté: 277x | 24.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamneín v roku 2017 č.01/2017 Stiahnuté: 260x | 24.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamneín v roku 2017 č.07/2017 Stiahnuté: 295x | 24.04.2017

zmluva o výpožičke Stiahnuté: 270x | 16.03.2017

Zmluva o spolupraci a poradenstve Stiahnuté: 249x | 15.03.2017

Stránka