Obsah

Archív

Zmluvy

Zmluvy 2016

Porsche Inter Auto Slovakia spol. s. r.o. Nové Zámky - zmluva o predaji motorového vozidla Stiahnuté: 463x | 01.01.2016

Tóthová Katarína - Zmluva o prenájme nebytových priestorov Stiahnuté: 437x | 01.01.2016

Regionálna rozvojová agentúra Južný región - Zmluva o dielo Stiahnuté: 498x | 01.01.2016

Zmluvy 2015

NATUR-PACK,a.s. - zmluva uzavretí buducej zmluvy Stiahnuté: 202x | 01.01.2015

Pavol Baranyai - Zmluva o dielo Stiahnuté: 193x | 01.01.2015

JUDr. Margit Keszegh - Dohoda o poskytovaní právnej pomoci Stiahnuté: 215x | 01.01.2015

Lukáš Vanek - Zmluva o dielo Stiahnuté: 218x | 01.01.2015

Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Magyerk - DODATOK č. 1 k príkaznej zmluve o poskytovaní právnych služieb Stiahnuté: 203x | 01.01.2015

Anna Ilona Baranyai - zmluva o dielo Stiahnuté: 197x | 01.01.2015

Eva Benefiová - Kúpna zmluva Stiahnuté: 227x | 01.01.2015

Obec Bajtava - DODATOK č. 5 k Zmluve č. 9/Kam/2008 o zbere, odvozu, uložení úprave a zneškodnenia komunálneho odpadu Stiahnuté: 359x | 01.01.2015

Obec Bajtava - zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu na území obce Kamenín Stiahnuté: 247x | 01.01.2015

Mgr. Tóth Eva a Janig Karol - kúpna zmluva Stiahnuté: 269x | 01.01.2015

Mgr. Tóth Eva a Janig Karol - kúpna zmluva Stiahnuté: 274x | 01.01.2015

Bohumil Toberný - Zmluva o dielo Stiahnuté: 203x | 01.01.2015

Wolters Kluwer s.r.o. - zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI Stiahnuté: 240x | 01.01.2015

Balázs Grman - darovacia zmluva Stiahnuté: 262x | 01.01.2015

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO - zmluva o dielo č. 52/2015 Stiahnuté: 190x | 01.01.2015

Pikler Roland - kúpna zmluva Stiahnuté: 244x | 01.01.2015

Anna Ilona Baranyai - zmluva o dielo č. 946 - 2015.pdf Stiahnuté: 228x | 01.01.2015

Stránka