Navigácia

Obsah

Príprava a prezentácia tradičných jedlál žiakom miestnej základnej školy.

Klub dôchodcov pripravil pre deti zo Základnej školy Sándora Petőfiho s VJM tradičné jedlá, ktoré pripravovali naši predkovia.