Navigácia

Obsah

Súčasnosť

 

Základná škola Sándora Petőfiho

 

Všedné dni Kamenína

 

Kamenín dnes patrí do mikroregionu obcí Bíňa, Bruty, Kamenný Most, Pavlová a Sikenička. Odtiaľto sem dochádzajú deti do školy, ale aj do zdravotného strediska s viacerými lekármi a lekárňou. Predtým bol Kamenín centrom mikroregionu  najmä kvôli mlynom a dodnes tu stojí tzv. Sindár mlyn, bývalý Rozemblumský mlyn, židovský mlyn tvorí štvorosová jednopodlažná budova s vežou strojovne a bývalý parný mlyn, dvojosová dvojpodlažná budova. Obec má jeden z najkrajších a najväčších kultúrnych domov na dolnom Hrone, známu čárdu Biely agát, dom ľudových tradícií so súkromnou bohatou zbierkou, zdravotné stredisko s viacerými špecializovanými lekármi a vlastnú lekáreň, trvalo sa venuje skvalitňovaniu života svojich obyvateľov. Uchováva tradície a za tým účelom pôsobí v obci folklórna skupina dospelých, mládežnícka, ale aj detská folklórna skupina, záujmové krúžky výchovy k ľudovým tradíciám. Má aj veľkú zvláštnosť, dielňu na odlievanie bronzových sôch, ktorú vlastní Zsolt Bartusz, synovec  známeho akademického sochára, ktorý žije v Košiciach. Z fondov Európskej únie  postavili v obci malú stanicu hygienických služieb a táto poskytuje cenovo dostupné možnosti vyprania prádla, ale aj osobnej hygieny čo budú ľudia vždy potrebovať.  Vytrvale a usilovne pracujú na zdokonaľovaní účinnosti foriem výchovno-vyučovacej práce školy. V obci sa postavila vyše polovica rodinných domov, ostatné sa opravili a ocenili aj priami účastníci bojov, že dnes sa v Kameníne žije dobre a zo zablatenej malej dedinky vyrástla krásna moderná obec.