Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obce

Ladislav Pásztor

2023

Plán_kontrolnej_činnosti_hlavného_kontrolóra_na_II._polrok_2023 Stiahnuté: 69x | 02.06.2023

2022

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na 2.polrok 2022 Stiahnuté: 140x | 31.05.2022

Plán_kontrolnej_činnosti_hlavného_kontrolóra_na_I._polrok_2023 Stiahnuté: 78x | 30.11.2022

2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na 2.polrok 2021 Stiahnuté: 170x | 26.05.2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na I.polrok 2022 Stiahnuté: 122x | 09.11.2021

2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na 1.polrok 2021 Stiahnuté: 187x | 26.11.2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na 2.polrok 2020 Stiahnuté: 251x | 22.05.2020

2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na 1.polrok 2019 Stiahnuté: 392x | 20.03.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na 1.polrok 2020 Stiahnuté: 255x | 27.11.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na 2.polrok 2019 Stiahnuté: 334x | 17.04.2019

2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na 1.polrok 2018 Stiahnuté: 514x | 07.05.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na 2.polrok 2018 Stiahnuté: 494x | 04.06.2018

2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na 2.polrok 2017 Stiahnuté: 484x | 07.05.2018

2016

Správa o kontrolnej činnosti hlavného komtrolóra obce Kamenín za rok 2016 Stiahnuté: 679x | 07.05.2018

Stránka

  • 1