Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obce

Ladislav Pásztor

2023

Plán_kontrolnej_činnosti_hlavného_kontrolóra_na_II._polrok_2023 Stiahnuté: 34x | 02.06.2023

2022

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na 2.polrok 2022 Stiahnuté: 91x | 31.05.2022

Plán_kontrolnej_činnosti_hlavného_kontrolóra_na_I._polrok_2023 Stiahnuté: 44x | 30.11.2022

2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na 2.polrok 2021 Stiahnuté: 135x | 26.05.2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na I.polrok 2022 Stiahnuté: 81x | 09.11.2021

2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na 1.polrok 2021 Stiahnuté: 153x | 26.11.2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na 2.polrok 2020 Stiahnuté: 203x | 22.05.2020

2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na 1.polrok 2019 Stiahnuté: 346x | 20.03.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na 1.polrok 2020 Stiahnuté: 210x | 27.11.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na 2.polrok 2019 Stiahnuté: 292x | 17.04.2019

2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na 1.polrok 2018 Stiahnuté: 467x | 07.05.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na 2.polrok 2018 Stiahnuté: 440x | 04.06.2018

2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na 2.polrok 2017 Stiahnuté: 437x | 07.05.2018

2016

Správa o kontrolnej činnosti hlavného komtrolóra obce Kamenín za rok 2016 Stiahnuté: 614x | 07.05.2018

Stránka

  • 1