Navigácia

Obsah

Dotácie

Rok 2024

Prílohy k žiadosti o dotáciu Stiahnuté: 53x | 31.08.2023

Výzva na predloženie rozpočtových požiadaviek 2024 Stiahnuté: 57x | 31.08.2023

Rok 2023

Prílohy k žiadosti o dotáciu Stiahnuté: 141x | 23.08.2022

Výzva na predloženie žiadostí na rok 2023 Stiahnuté: 131x | 23.08.2022

2022

Výzva na predloženie rozpočtových požiadaviek 2022 - prílohy Stiahnuté: 154x | 06.09.2021

Výzva na predloženie rozpočtových požiadaviek 2022 Stiahnuté: 153x | 06.09.2021

Rok 2021

Prílohy k žiadosti o dotáciu Stiahnuté: 250x | 17.09.2020

Výzva na predloženie rozpočtových požiadaviek 2021 Stiahnuté: 217x | 17.09.2020

Rok 2020

Prílohy k žiadosti o dotáciu Stiahnuté: 331x | 20.09.2019

Výzva na predloženie rozpočtových požiadaviek 2020 Stiahnuté: 342x | 20.09.2019

Rok 2019

Prílohy k žiadosti o dotáciu Stiahnuté: 673x | 17.09.2018

Výzva na predloženie rozpočtových požiadaviek 2019 Stiahnuté: 717x | 17.09.2018

Rok 2017

Združenie rodičov pri MŠ Kamenín Stiahnuté: 649x | 04.05.2018

Združenie maďarských rodičov na Slovensku ZŠ v Kameníne Stiahnuté: 677x | 04.05.2018

Výzva na predloženie rozpočtových požiadaviek na rok 2018 Stiahnuté: 680x | 04.05.2018

Sport Club Kamenín Stiahnuté: 646x | 04.05.2018

Prílohy k žiadosti o dotáciu Stiahnuté: 635x | 04.05.2018

OZ vinárov a vinohradníkov Ördöngős Stiahnuté: 655x | 04.05.2018

Limonium Gmelinii Stiahnuté: 680x | 04.05.2018

Klub športových rybárov Vydra Stiahnuté: 701x | 04.05.2018

Stránka