Navigácia

Obsah

Dotácie

Rok 2024

Prílohy k žiadosti o dotáciu Stiahnuté: 16x | 31.08.2023

Výzva na predloženie rozpočtových požiadaviek 2024 Stiahnuté: 16x | 31.08.2023

Rok 2023

Prílohy k žiadosti o dotáciu Stiahnuté: 109x | 23.08.2022

Výzva na predloženie žiadostí na rok 2023 Stiahnuté: 99x | 23.08.2022

2022

Výzva na predloženie rozpočtových požiadaviek 2022 - prílohy Stiahnuté: 121x | 06.09.2021

Výzva na predloženie rozpočtových požiadaviek 2022 Stiahnuté: 108x | 06.09.2021

Rok 2021

Prílohy k žiadosti o dotáciu Stiahnuté: 212x | 17.09.2020

Výzva na predloženie rozpočtových požiadaviek 2021 Stiahnuté: 179x | 17.09.2020

Rok 2020

Prílohy k žiadosti o dotáciu Stiahnuté: 294x | 20.09.2019

Výzva na predloženie rozpočtových požiadaviek 2020 Stiahnuté: 294x | 20.09.2019

Rok 2019

Prílohy k žiadosti o dotáciu Stiahnuté: 631x | 17.09.2018

Výzva na predloženie rozpočtových požiadaviek 2019 Stiahnuté: 679x | 17.09.2018

Rok 2017

Združenie rodičov pri MŠ Kamenín Stiahnuté: 609x | 04.05.2018

Združenie maďarských rodičov na Slovensku ZŠ v Kameníne Stiahnuté: 636x | 04.05.2018

Výzva na predloženie rozpočtových požiadaviek na rok 2018 Stiahnuté: 639x | 04.05.2018

Sport Club Kamenín Stiahnuté: 598x | 04.05.2018

Prílohy k žiadosti o dotáciu Stiahnuté: 594x | 04.05.2018

OZ vinárov a vinohradníkov Ördöngős Stiahnuté: 613x | 04.05.2018

Limonium Gmelinii Stiahnuté: 633x | 04.05.2018

Klub športových rybárov Vydra Stiahnuté: 670x | 04.05.2018

Stránka