Navigácia

Obsah

     

Kamenínske kultúrne a turistické občianske združenie  LIMONIUM GMELINII

     Limonka Gmelinová                              

LIMONIUM GMELINII Kamenínske kultúrne a turistické občianske združenie vzniklo v decembri roku 2002.

Hlavné ciele občianskeho združenia:
- ochrana a obnova (rekonštrukcia) kultúrnych a historických pamiatok, stavba pamiatok,

- uchovávanie a rozvoj kultúrnych, historických, literárneho a ľudového umenia,

- rozvoj vidieckeho turizmu,

- organizovanie podujatí, konferencií, výstav, školení a seminárov súvisiace s cieľmi združenia

- súvisiaca publikácia s cieľmi združenia,

Na podnet združenia sa zrekonštruoval pomník pre padlých hrdinov v prvej a druhej svetovej vojne, ako aj Dolný kríž z 18. storočia.

Postavili sme pamätnú tabuľu na pamiatku Várkonyi Hildebrand Dezső, ktorý bol rodákom z Kamenína.

Pravidelne usporiadame kultúrne podujatie s názvom „DEDIČSTVO”.

Turistom, ktorí zavítajú k nám s radosťou predstavíme pamätihodnosti dediny, prírodné poklady, chránené územie Kamenínske Slaniská, Iszomfalvu , naše krásne a jedinečne kroje, krátku sukňu, ako aj ľudové zvyky a tance.

 

 Kamenínske kultúrne a turistické občianske združenie  LIMONIUM GMELINII v roku 2019 zaniklo dobrovoľným rozpustením.