Navigácia

Obsah

Občianske združenie Patáč je združenie založené obyvateľmi obce Kamenín za účelom obhospodarovania chráneného územia pod názvom "Kamenínske Slaniská". Jedná sa o plochu približne 45 Ha, ktorú tvorí trvalý trávny porast na ktorom sa pasie stádo sivého stepného dobytka.

Medzinárodná aktivita:

V dňoch 18-20.04.2024 organizovalo naše združenie workshop na tému Zachovanie pasienkov a zmiernenie klimatických zmien v krajinách V4.

Expertom z workshopu sme ukázali náš pasienok.