Navigácia

Obsah

O Z N Á M E N I E

V súvislosti s konaním volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29.02.2020,  Vám oznamujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  do okrskovej volebnej komisie:

ucto@kamenin.sk,  viera.jarabekova@kamenin.sk

 

----------------------------------------------------------------------------------

Žiadosti o vydanie hlasovacích preukazov môžu voliči žiadať poštou prípadne e-mailom od  11.12.2019.

 Obec Kamenín, 943 57 Kamenín 641

e-mailom: ucto@kamenin.skViera.jarabekova@kamenin.sk

----------------------------------------------------------------------------------

Volič s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí má záujem voliť poštou a v čase volieb sa zdržiava mimo územia môžu svoju „Žiadosť o voľbu poštou“  

zasielať do 10 januára 2020.

- Obec Kamenín, 943 57 Kamenín 641

(žiadosť a poučenie je zverejnené na internetovej stránke www.minv.sk/?volby-nrsr) aj na stránke obce www.kamenin.sk

 

Stránka

  • 1