Navigácia

Obsah

Informácia o Verejnom obstarávaní

 

Obec kamenín ako verejný obstarávateľ vyhlásila prostredníctvom systému e-lena výzvz na "Nákup techniky na zabezpečenie zberu triedeného komunálneho odpadu"

 

https://portal.e-lena.sk/#/public/order/5ec2598a4cff27203dff540f  

 

zverejnené: 18. 05. 2020

ukončenie VO: 26. 05. 2020