Navigácia

Obsah

 

 

Informácia o Verejnom obstarávaní

 

Obec Kamenín ako verejný obstarávateľ vyhlásila 14. 04. 2021 prostredníctvom systému e-lena výzvu na "Prístavba Komunitného centra v obci Kamenín"

odkaz na vyhlásené obstarávanie v systéme e-lena

 

odkaz na Zmluvu o poskytnutí NFP pre projekt 312061W133 - Komunitné centrum Kamenín

 

Súťažné podklady na stiahnutie tu

Súťažné podklady Prístavba Komunitného centra v obci Kamenín (69.96 MB)

 

zverejnené: 14. 04. 2021

ukončenie VO:  26. 04. 2021 o 09:00 hod.

 

 

 

Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky zo dňa 13. 04. 2021 tu

Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky (332.43 kB)