Obsah

Projekt WIFI Pre Teba Kamenín

Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce Kamenín, prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov – 11 prístupových bodov(8 externých, 3 interné) zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete. Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) „WiFi pre Teba“ a poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps bezplatne všetkým občanom a návštevníkom obce.

 

03.0_Vyzva na predkladanie ponuk.pdf (918.83 kB)
03.1 - Príloha č. 1 - návrh na plnenie kritérií.docx (13.69 kB)

03.2 - Príloha 2 - Zmluva - WIFI Kamenín.doc (183 kB)

03.2.1_P3 zml - Priloha_1_ZoP_Podrobny_popis_AP.xlsx (12.25 kB)

03.2.2_Priloha_9_vyzvy_Test_splnenia_TP_Wifi pre Teba_v.3.xlsx (17.1 kB)

03.3 - ČV - §32 ods 1 písm. f).docx (13.03 kB)

03.4_Príloha č. 4 - časť č. 3 - Súhlas so SOÚ.docx (18.16 kB)

03.05_mapakamenin.jpg (185.92 kB)

03.05_Technická správa Wifi4U kamenin.docx (15.87 kB)